Fundacja dla tych, co pierwszy raz

Umiejętność obsługi komputera i poruszania się po internecie to dzisiaj podstawowy wymóg we wszystkich ofertach pracy. Dla tych, którzy do tej pory nie mieli okazji się tego nauczyć Fundacja Wałbrzych 2000 organizuje kurs podstawowej obsługi komputera.

W ciągu 30 godzin zajęć praktycznych i wykładów słuchacze kursu poznają budowę komputera i zasady obsługi urządzeń peryferyjnych (drukarka, skaner itd.), nauczą się posługiwania programami biurowymi MS Word (formatowanie dokumentów, wstawianie obiektów, korespondencja seryjna) i MS Excel (funkcje logiczne, arytmetyczne i statystyczne, tworzenie aplikacji obliczeniowych), korzystania z internetu, poczty elektronicznej i komunikatorów (zakładanie skrzynki pocztowej, konfiguracja programów pocztowych).

– Zajęcia prowadzimy w małych, co najwyżej 5-osobowych grupach – opowiada Paweł Adamski, prowadzący kurs – bo skupiamy się na zdobyciu przez słuchaczy umiejętności praktycznych. Każdy uczestnik pracuje na indywidualnym stanowisku komputerowym, a harmonogram zajęć dopasowujemy do możliwości czasowych uczestników kursu.
Kurs przeznaczony jest dla osób w każdym wieku, które do tej pory nie miały okazji nauczyć się korzystania z komputera, a taka umiejętność jest im niezbędna do zdobycia pracy, podniesienia swojej wartości na rynku pracy, większego otwarcia na świat, czy wreszcie sprawdzania, co własne dziecko robi w globalnej sieci.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN.

O Fundacji Wałbrzych 2000 – powstała w maju 1995 r. organizacja non profit, której celem jest wspieranie procesu restrukturyzacji gospodarczej, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój przedsiębiorczości i kształtowanie form współdziałania podmiotów oraz instytucji na rzecz rozwoju regionu wałbrzyskiego. Fundacja prowadzi Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, który organizuje i przeprowadza kursy, szkolenia, warsztaty dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe umiejętności; Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości oferujący środki finansowe z banku światowego, skierowane dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców mogący się poszczycić bardzo wysoką zdawalnością egzaminu na prawo jazdy kat. B (64,7%).

Więcej: www.walbrzych2000.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu