Półmetek naboru wniosków w działaniu 8.2

W ramach trwającego naboru wniosków w działaniu 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B do 24 marca br. przedsiębiorcy złożyli 180 wniosków na łączną kwotę ponad 80 mln zł. Tym samym przekroczyli połowę przewidzianej do rozdysponowania w tej rundzie aplikacyjnej kwoty.

Pierwszy w tym roku konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B rozpoczął się 9 marca i potrwa do 3 kwietnia br. lub do momentu, gdy łączna kwota dofinansowania o którą ubiegają się przedsiębiorcy przekroczy 130% alokacji przewidzianej w tej rundzie aplikacyjnej, czyli168 mln zł. Wówczas Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z trzydniowym wyprzedzeniem poinformuje o wstrzymaniu naboru oraz o dacie do której wnioski będą przyjmowane. Do 24 marca do Regionalnych Instytucji Finansujących (gdzie przedsiębiorcy składają wnioski) wpłynęło 180 wniosków, których wartość nieznacznie przekroczyła 85 mln zł.

Dofinansowaniem w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B objęte są projekty, których celem jest podjęcie współpracy w formie elektronicznej między co najmniej trzema przedsiębiorcami. Firmy mogą liczyć na wsparcie nie niższe niż 20 tys. zł i nieprzekraczające 2 mln zł. Projekty objęte są dofinansowaniem maksymalnie przez 24 miesiące.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu