Microsoft Dynamics NAV w Trans Kampanii

Na przestrzeni kilku ostatnich lat spółka Trans Kampania Sp. z o. o., prowadząca działalność spedycyjną przy obsłudze transportów w kierunku wschodnim, rozwija się w imponującym tempie – rzędu kilkudziesięciu procent rocznie. Skłoniło to Zarząd przedsiębiorstwa do poszukiwania rozwiązania, które pozwoliłoby firmie utrzymać w ryzach wewnętrzne procesy pomimo wzrostu skali działalności. Możliwości systemów IT wykorzystywanych dotychczas były w tym względzie ograniczone, ponieważ nie były one ściśle zintegrowane ze sobą.

Dlatego głównym celem wprowadzenia rozwiązania Microsoft Dynamics NAV było usystematyzowanie danych z różnych baz danych oraz wprowadzenie jednolitych procedur funkcjonowania oddziałów firmy.

Wdrożenie nowego systemu Microsoft Dynamics NAV wraz z opracowaniem funkcjonalności branżowych oraz systemu raportowania i controllingu dla Zarządu zrealizowane zostało przez specjalistów firmy Intersys Sp. z o. o. Zespół konsultantów oraz wdrożeniowców Intersys Sp. z o. o. przeprowadził kompleksowo proces analizy, wdrożenia i szkoleń Użytkowników systemu.


Kluczowe korzyści biznesowe z wdrożenia systemu Microsoft Dynamics NAV

  • Kompletna kontrola rozrachunków

Możliwości Microsoft Dynamics NAV pozwoliły firmie Trans Kampania Sp. z o. o. na sprawną kontrolę rozrachunków z odbiorcami i dostawcami. Dzięki szybkiemu dostępowi do salda poszczególnych kontrahentów oraz informacji o nierozliczonych dokumentach można bardzo sprawnie przedstawić przepływ gotówki w firmie, w rozbiciu na poszczególne tygodnie czy dni.

  • Standaryzacja danych

W ramach rozwiązania Microsoft Dynamics NAV ujednolicone zostały: oferta handlowa firmy i bazy kontrahentów. Miało to wpływ na zwiększenie przejrzystości danych prezentowanych w zestawieniach i raportach.

  • Możliwość ciągłego rozwoju

Technologia systemu Microsoft Dynamics NAV pozwala wzrastać mu wraz z rozwojem klienta. Już dziś firma planuje kolejne możliwości wykorzystania nowych funkcji programu w przyszłości.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu