Creative: nowa struktura podwyższy rentowność i wzmocni pozycję rynkową w Europie

Creative Labs, światowy lider na rynku produktów do cyfrowej rozrywki, optymalizuje działanie europejskich struktur w celu podwyższenia rentowności i dalszego umocnienia pozycji rynkowej. Zmianie ulegnie dotychczasowy sposób zarządzania procesami sprzedaży i marketingu. Dwie nowo powstałe firmy, o statusie Autoryzowanego Agenta Creative Labs, będą zajmowały się obsługą handlowo-marketingową klientów w Europie Środkowowschodniej i Europie Zachodniej.

Współpraca nowych podmiotów z Creative Labs będzie opierała się na zasadach outsourcingu. Dzięki temu możliwa stanie się optymalizacja kosztów i łatwiejsze dostosowanie działań producenta do potrzeb lokalnych rynków. Zarządy nowych spółek będą miały dużą samodzielność w kreowaniu strategii sprzedaży i marketingu oraz uzyskają dużą swobodę w ustalaniu poziomu przychodów i kosztów. Budżet marketingowy marki Creative Labs ustalany będzie na podobnych zasadach, jak dotychczas. Zmianie nie ulegają formy współpracy z Autoryzowanymi Dystrybutorami, lokalnymi partnerami handlowymi oraz obsługa klientów końcowych. Creative Labs zdecydował się podpisać umowę z firma PowerSales International prowadzoną przez Marcina Kindlera, wieloletniego Dyrektora biura Creative Labs na Europę Centralną i Wschodnią. Olbrzymie doświadczenie zarządu PowerSales International we wprowadzaniu i prowadzeniu marki Creative przez ostatnie 11 lat daje pewność zachowania najwyższych standardów współpracy z partnerami i klientami końcowymi.

„Większa swoboda działania pozwoli nam lepiej wykorzystać wieloletnie doświadczenia na rynkach Europy Środkowowschodniej, co podwyższy naszą efektywność i przyspieszy reagowanie na potrzeby klientów.” – mówi Marcin Kindler, prezes PowerSales International – „Dzięki temu nie tylko lepiej poradzimy sobie w czasie trwania kryzysu, ale także po powrocie dobrej koniunktury. Creative Labs na świecie kontynuuje swoje inwestycje w rozwój nowych produktów i technologii. Dobra kondycja finansowa (200 MLN Euro w gotówce) i brak kredytów, daje pewność, że nowa strategia przyniesie jeszcze lepsze rezultaty.”

Zmiana formy współpracy sprawi, że koszty ponoszone przez Creative Labs będą wprost proporcjonalne do przychodów na lokalnych rynkach. Dodatkowo, zwiększy się efektywność działania, zaś klienci mogą liczyć na jeszcze lepszą współpracę z firmą. Pozytywne efekty wprowadzenia nowych zasad współpracy w europejskich strukturach, przyniosą szereg korzyści również po zakończeniu światowego kryzysu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu