Analiza firmy Osterman Research – Trend Micro Enterprise Security to większe bezpieczeństwo przy niższych kosztach

W sytuacji, gdy trudne warunki gospodarcze zmuszają przedsiębiorstwa do zaciskania pasa, architektura klienta internetowego rozwiązania Trend Micro Enterprise Security i infrastruktury Trend Micro Smart Protection Network, pozwalają znacznie ograniczyć zagrożenia i koszty zarządzania bezpieczeństwem.

Na podstawie badania z udziałem ponad 100 specjalistów ds. bezpieczeństwa korporacyjnego i własnej niezależnej analizy, pracownicy firmy Osterman Research porównali skuteczność i całkowity koszt posiadania tradycyjnych zabezpieczeń opartych na sygnaturach, z rozwiązaniami Trend Micro wykorzystującymi architekturę klienta internetowego. Raport z badania wskazuje, że rozwiązanie Trend Micro Enterprise Security może zaoferować istotne korzyści, takie jak:

 • 62% mniej infekcji terminali,
 • koszty zarządzania bezpieczeństwem niższe o 40%,
 • 20% mniej przypadków naruszenia bezpieczeństwa,
 • roczna oszczędność w wysokości 60 USD na pracownika.

Rozwiązania Trend Micro Enterprise Security, zapewniające bezpieczeństwo Internetu, komunikatorów i terminali, oparte są na infrastrukturze Trend Micro Smart Protection Network. To unikalna architektura klienta internetowego, łącząca w sobie usługi zabezpieczające Internet i systemy pocztowe, technologię reputacji plików oraz prostą infrastrukturę klienta. Dzięki temu natychmiast po zainstalowaniu tego rozwiązania klienci są chronieni przed zagrożeniami i szkodliwym oprogramowaniem wykradającym dane. Przedsiębiorstwa nie muszą już obawiać się luk w zabezpieczeniach i skomplikowanego zarządzania konwencjonalnymi produktami, pobierającymi pliki z sygnaturami.

Fakty w liczbach: koszt zabezpieczeń konwencjonalnych

 • Według raportu, firmy wydają na zarządzanie zabezpieczeniami prawie 100 USD w przeliczeniu na jednego pracownika. Mimo to konwencjonalne zabezpieczenia treści nie zapewniają wystarczającej ochrony. Firmy borykają się z dużą liczbą infekcji, naruszeniami bezpieczeństwa i problemami z zarządzaniem. Wyniki badania dowodzą, że w przedsiębiorstwie zatrudniającym 5000 pracowników każdego roku zainfekowane są 2 na 3 terminale.
 • Na usuwanie infekcji terminali przedsiębiorstwa tracą 197 300 USD.
 • Obniżona wydajność pracowników generuje straty w wysokości 160 300 USD.
 • Koszty pracy związane z zarządzaniem zabezpieczeniami wynoszą ponad 487 000 USD.

Fakty w liczbach: oszczędności oferowane przez rozwiązanie Trend Micro Enterprise Security

Według raportu, mniejsza liczba infekcji i naruszeń bezpieczeństwa oraz mniejsza liczba działań niezbędnych do zarządzania plikami z sygnaturami mogą przyczynić się do obniżenia całkowitego kosztu posiadania zabezpieczeń o 60 USD na pracownika — w przypadku przedsiębiorstwa zatrudniającego 5000 osób to prawie 300 000 USD rocznie. Oszczędności obejmują:

 • koszty pracy, związane z zarządzaniem zabezpieczeniami, niższe o 162 000 USD,
 • 101 000 USD zaoszczędzone każdego roku, dzięki większej wydajności pracowników niezwiązanych z działem informatycznym,
 • 31 000 USD zaoszczędzonych każdego roku, dzięki korzystaniu z zabezpieczeń treści pochodzących od jednego producenta.

„Architektura klienta internetowego Trend Micro zapewnia szybszą ochronę, niż tradycyjne rozwiązania opierające się wyłącznie na aktualizacjach plików ze wzorcami. Ponadto firma Trend Micro oferuje rozwiązanie kompleksowe, umożliwiające przedsiębiorstwom współpracę wyłącznie z jednym producentem zabezpieczeń treści” — stwierdził Michael Osterman, założyciel firmy Osterman Research.

„Przejście na rozwiązania Trend Micro pozwoliło ograniczyć liczbę zgłaszanych problemów o 10 – 15%” — powiedział Jeffrey Rapini, kierownik techniczny grupy IT w firmie Jenny Craig. „Nasze główne centrum przetwarzania danych obsługuje około 1000, z całkowitej liczby 7000 użytkowników. Przekłada się to na około 20 roboczogodzin dziennie. W skali całego przedsiębiorstwa liczby te są zdumiewające — to bardzo istotne źródło oszczędności dla firmy Jenny Craig”.

Pełna wersja raportu firmy Osterman Research znajduje się pod adresem: http://trendmicro.mediaroom.com/index.php?s=65&item=382

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu