Przejdź do treści

Studia „na miarę” grupy kapitałowej

Rekordowa liczba 130 przedstawicieli średniej i wyższej kadry kierowniczej działów finansowo – rachunkowych spółek należących do Grupy Kapitałowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej ukończyło studia podyplomowe „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej”, przygotowane specjalnie dla pracowników spółki. Jest to przykład kompleksowego podejścia do rozwoju pracowników, polepszania komunikacji i efektywności współpracy pomiędzy spółkami należącymi do jednej grupy kapitałowej.

Podyplomowe studia MSSF, prowadzone przez Ernst & Young Academy of Business i Szkołę Główną Handlową w Warszawie, to oferta łącząca doświadczenie czołowej firmy audytorsko-doradczej i najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce. „Szyty na miarę” program studiów podporządkowany został potrzebom uczestników i realiom panującym w poszczególnych spółkach grupy.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to obecnie globalny język rachunkowości. W momencie podjęcia decyzji o wprowadzeniu MSSF w firmie, a w szczególności w grupie kapitałowej, ważne jest, aby wszyscy pracownicy działów finansowych posiadali wysokiej jakości wiedzę na ich temat. Tylko wtedy będą mogli posługiwać się wspólnym językiem, dokonywać świadomych wyborów w ramach proponowanych przez MSSF rozwiązań, a grupa jako całość efektywnie zarządzać informacjami, które są podstawą oceny finansowej firmy. Kompleksowa wiedza z zakresu stosowania nowoczesnych metod rachunkowych daje też szansę osobistego rozwoju dla pracowników – komentuje Jarosław Olszewski, menedżer i wykładowca w EY Academy of Business, dyrektor programowy studiów.

W ciągu dziesięciu miesięcy trwania studiów uczestnicy zapoznali się nie tylko z zagadnieniami związanymi z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, ale też finansami przedsiębiorstw, rachunkowością kosztów, badaniem sprawozdań finansowych czy zarządzaniem ryzykiem walutowym. Dzięki wypracowanej metodologii i technikom szkoleniowym studia te mają wysoką wartość praktyczną, a zdobyta wiedza może być stosowana w codziennej pracy zawodowej.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to aktualnie podstawa rachunkowości dla większości organizacji, dlatego podczas studiów poświęciliśmy im najwięcej czasu i uwagi. Uzupełnienie programu o dodatkowe przedmioty dostosowane do indywidualnych potrzeb naszej grupy kapitałowej, pozwoliło na lepsze zrozumienie istoty MSSF – dodaje Artur Adamczyk, Dyrektor Departamentu Rachunkowości w PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Uroczyste zakończenie programu i rozdanie dyplomów odbędzie się 27 marca.