Przyszłość w Twoich rękach

Jeszcze parę lat temu do najczęstszych inwestycji w Polsce należały waluty, biżuteria czy też zabytki i drogocenne dzieła sztuki. Właśnie tak zabezpieczały swoją przyszłość co zamożniejsze rodziny w Polsce. Dzisiaj różnice klasowe zacierają się. Polacy posiadają coraz więcej, zarabiają lepiej i bardziej starają się prognozować przyszłość swoją i najbliższych. Planowanie finansowe zaczyna być powszechne, a korzyści wynikające z jego rzetelnego prowadzenia znajdują uznanie wśród polskich konsumentów.

Za zachodnią granicą, nasi sąsiedzi od dawna wdrażają plany finansowe, przyczyniając się tym samym do lepszego zabezpieczenia przyszłego życia na emeryturze. W większości przypadków jest to usługa świadczona przez profesjonalnych doradców finansowych i inwestycyjnych. W Polsce rozwiązanie to, choć młode, cieszy się stosunkowo dużym zainteresowaniem. Do ułożenia skutecznego planu finansowego nie trzeba jednak prosić o pomoc specjalisty. Wystarczy kartka papieru i rzetelna ocena swoich finansów pod kątem możliwości i szans na realizację planu.

W praktyce, by ułożyć perfekcyjny plan należy zadać sobie serię podstawowych pytań: Czego oczekujemy od swoich finansów w trzeciej młodości życia? Jaki status chcemy osiągnąć na emeryturze? Jak będą przedstawiały się nasze koszty życia? Jakie będą nasze dodatkowe obciążenia? etc. Następnie zestawić uzyskany obraz z momentem startu, który stanowi nasz punkt wyjścia. Kolejnym krokiem będzie stworzenie listy naszych kompetencji oraz potrzebnych nam umiejętności i kwalifikacji, które zapewnią nam przyszłe awanse i odpowiednią ścieżkę kariery. Planując swój rozwój osobisty jak i zawodowy musimy pamiętać o naszych celach. Krok po kroku realizujmy kolejne założenia planu. W wyznaczonych wcześniej punktach kontrolnych sprawdzajmy i rewidujmy efektywność naszych działań. Starajmy się prognozować każdy krok zbliżający nas do osiągnięcia upragnionego celu.

Spokój w dobie kryzysu

Dzisiaj sytuacja na rynku jest niepewna. Wciąż trudno przewidzieć, w jakim kierunku będzie zmierzać kryzys i jak głęboko spenetruje naszą gospodarkę. Efektywność planowania finansowego weryfikuje dzisiejsza rzeczywistość. Część z nas ulokowała środki w instrumenty, które w wyniku kryzysu przynoszą straty, a część w dobrze zabezpieczone i wciąż zyskowne narzędzia. Rada na teraz to: za wszelką cenę zachować zimną krew. Wycofanie środków już zainwestowanych może okazać się bardziej kosztowne niż pozostawienie ich i przeczekanie trudnego okresu.

Usługi finansowe a życie

Kiedy już mamy swój plan, należy go uaktualnić o różnego rodzaju koszty nieprzewidziane lub okazjonalne. Będą to np. śluby naszych dzieci, komunie, chrzciny, zakup nowego auta, mieszkania czy też domu. Pozwoli to nam ocenić naszą zdolność do podejmowania dodatkowych zobowiązań. W dzisiejszych czasach istnieje wiele możliwych narzędzi i rozwiązań, które pomogą nam sfinansować nasze nieprzewidziane wydatki. Szeroki wachlarz usług, jakie oferuje nam rynek stanowi odpowiedź na obecne wymagania klientów.

Ostrożnie z zadłużeniem

Musimy jednak pamiętać, że kredyty, karty kredytowe czy pożyczki gotówkowe mogą spowodować u nas niepożądany efekt spirali zadłużenia. Biorąc jeden kredyt, później następny na spłatę poprzedniego, możemy spodziewać się głębokiego kryzysu w naszym portfelu. Pamiętajmy, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ustrzec się takiej sytuacji.

Upadłość także konsumenta?

Ponadto według badania, jakie przeprowadził IRG SGH ponad połowa ankietowanych Polaków (55 proc.) jest zdania, że każdy – bez względu na trudności – powinien bezwarunkowo spłacać swoje długi. W tym około 40 proc. (40,6 proc.) sądzi, że możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej powinna  przysługiwać tylko tym, którzy w nadmierne zadłużenie popadli bez swojej winy na skutek nieszczęśliwych wydarzeń losowych – takich jak choroba czy utrata pracy. To ważny głos w kwestiach ustawy o upadłości konsumenckiej i dyskusji o zadłużeniu polskich gospodarstw domowych. Świadczy on o tym, że znakomita większość polskiego społeczeństwa nie daje przyzwolenia nierzetelnej spłacie zobowiązań.

Dobór narzędzi

Dzisiaj możemy wybierać pomiędzy lokatami, funduszami typu TFI czy parasolowymi, rynkiem akcji, nieruchomości, obligacjami i produktami ustrukturyzowanymi. W tym wyborze istotny będzie bilans naszego planu finansowego. Jego wynikiem będzie konkretna kwota, którą będziemy zobowiązani wypracować za pomocą narzędzi dostępnych na rynku. Zestawienie parametrów produktów z naszymi oczekiwaniami, pozwoli nam dokonać wyboru i odpowie na pytanie, czy dana inwestycja zapewni nam osiągnięcie wyznaczonego celu. Należy tutaj dokonać podziału na świadczenia, jakie uzyskamy z tytułu ubezpieczenia emerytalnego w ZUS i OFE oraz na pozostałe nasze inwestycje. Podstawę naszych kosztów utrzymania powinny pokrywać przychody z wypracowanej przez nas emerytury. Dodatkowe pieniądze z poczynionych inwestycji mogą zapewnić nam podwyższenie standardu życia bądź osiągnięcie wyznaczonych celów oraz spełnienie marzeń. W tym wszystkim najważniejsze jest, aby dokonać dobrego wyboru firm i instrumentów finansowych pod względem ich poszczególnych cech takich jak: stabilność inwestycji, spodziewane dochody, etyczność lokowania powierzonych środków oraz jej dotychczasowe wyniki.

Partnerstwo w dwie strony

Pamiętajmy, że na polskim rynku usług finansowych jest wiele firm mających różnorodne spektrum świadczonych usług z zakresu pomnażania pieniędzy. Zdarza się, że stawiają one swój prywatny zysk nad wszystkie wartości w tym wartości, które dla nas samych mogą być fundamentalnymi. Klient spada zatem na drugie miejsce, co jest nie do przyjęcia. W związku z powyższym na partnerów w sprawach finansowych należy wybierać takie instytucje, których zyski powiązane są bezpośrednio z przychodami ich klientów. To ważny aspekt, ponieważ w przeciwnym wypadku instytucja, z jakiej usług korzystamy może kierować się wyłącznie własnym dobrem, spychając nasze interesy na dalszy plan.

Andrzej Krasnodębski, Pocztylion OFE

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu