Przedsiębiorca też ma prawa

Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie ocenia propozycje obostrzeń w zakresie działalności parlamentarnej przedsiębiorców – parlamentarzystów, którzy mają udziały lub akcje bądź zasiadają w radach nadzorczych i zarządach spółek prywatnych. Środowisko polskich przedsiębiorców za niedopuszczalny uznaje także pomysł, że w przypadku zostania parlamentarzystami przedsiębiorcy powinni zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej.

„Takie propozycje są tym bardziej zaskakujące, że płyną od przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, która wygrała wybory idąc pod sztandarami zwiększenia swobody działalności gospodarczej w Polsce, w której szeregach jest wielu przedsiębiorców, rozumiejących i znających problemy środowiska małych i średnich firm” – ocenia Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Krajowa Izba Gospodarcza jest przeciwna idei ustawy, która miałaby powołać do życia specjalne fundusze powiernicze. W myśl założeń do takiego projektu ustawy, osoby przechodzące z biznesu do polityki mogłyby przekazywać swoje udziały do tzw. ślepych funduszy powierniczych. Uregulowania tego typu mogą zniechęcić wielu przedsiębiorców do aktywności społecznej i politycznej oraz ograniczą wpływ tej najbardziej przedsiębiorczej grupy polskiego społeczeństwa na prawodawstwo polskie.

„Obowiązujące prawodawstwo stanowi skuteczną podstawę do walki z korupcją również w zakresie korupcji parlamentarnej. Obecnie  potrzebne jest zwiększenie oddziaływania przez partie polityczne i kierownictwa klubów parlamentarnych na posłów i senatorów, aby przestrzegali obowiązujących reguł i standardów etycznych. To znacznie lepsze niż ustawowe ograniczanie praw najbardziej aktywnej gospodarczo i społecznie grupy – czyli polskich przedsiębiorców” – dodaje Andrzej Arendarski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu