Przejdź do treści

BCT ponownie deklasuje konkurencję

Bałtycki Terminal Kontenerowy został pierwszym w Polsce portowym terminalem mianowanym przez międzynarodową korporację audytorską Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) do ligi firm spełniających normę EN ISO 9001:2008 w zakresie portowej obsługi kontenerów i ładunków drobnicowych. Prestiżowy certyfikat został nadany po audycie Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzonym w BCT w marcu 2009 r. Norma ISO 9001:2008 – Quality management systems – Requirements- to ceniony i rozpoznawany na całym świecie standard określający wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Do uzyskania tego renomowanego certyfikatu niezbędne jest spełnienie ośmiu zasad jakości opartych na koncepcji TQM (Total Quality Management), tj. zasadę zorientowania na klienta (badanie i analiza poziomu zadowolenia klientów); zasadę przywództwa korporacyjnego (planowanie strategiczne kierunków rozwoju przedsiębiorstwa); zasadę zaangażowania kadry (tworzenie kultury korporacyjnej spółki i maksymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego); zasadę podejścia procesowego (wypracowanie skutecznych procedur w zarządzaniu przedsiębiorstwem); zasadę zarządzania systemowego (corporate governance jako system „naczyń połączonych” w przedsiębiorstwie) oraz zasady: ciągłego doskonalenia w firmie, rzeczowego podejścia do podejmowania decyzji i efektywnej komunikacji z partnerami biznesowymi spółki.

„Jako pierwsi w branży zdobyliśmy ten prestiżowy certyfikat, dodatkowo cieszy fakt, iż we wszystkich wymienionych kryteriach zostaliśmy ocenieni pozytywnie, a ponadto otrzymaliśmy wyróżnienie za skuteczność obsługi kontenerów oraz nadzoru operacyjnego nad przeładunkami.” – komentuje Krzysztof Szymborski, Prezes Zarządu BCT. W raporcie z audytu podkreślono, że do osiągnięcia tak wysokiej efektywności przyczyniło się nie tylko stosowanie specjalistycznego i zintegrowanego oprogramowania do zarządzania operacjami kontenerowymi, lecz również zorganizowany plan pracy pracowników. We wnioskach stwierdzono, że system zarządzania jakością w BCT jest „dojrzały”, „osiągnął swoje cele” oraz „podlega ciągłemu doskonaleniu”, przez co jednoznacznie udzielona została rekomendacja do wydania Certyfikatu ISO 9001:2008 dla Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego.