Aero Vodochody i PZL Świdnik negocjacje w toku

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Aero Vodochody z delegacją Związków Zawodowych PZL Świdnik, na którym zaprezentowano szczegółowe założenia planu inwestycyjnego na najbliższe lata po prywatyzacji.

Planowany program inwestycyjny wyniesie kilkaset milionów złotych i będzie przeznaczony na rozwój w zakresie: parku maszynowego, zaplecza technologicznego i wdrażania nowych technologii, szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz ochrony środowiska.

„Przedstawiony przez nas plan inwestycyjny w najlepszy sposób odzwierciedla strategię rozwoju PZL Świdnik. Realizowane inwestycje zapewnią spółce długoterminowy wzrost, wsparcie dotychczasowych działań oraz przygotują zakłady i ich pracowników na przyjęcie nowych projektów i zamówień” – powiedział Ladislav Simek, wiceprezes Aero Vodochody odpowiedzialny za strategię i strategiczne projekty spółki.

Głównym założeniem prowadzonych negocjacji będzie ustalenie założeń pakietu socjalnego dedykowanego pracownikom Świdnika.

„Aero Vodochody zaprezentowała dzisiaj przedstawicielom Związków Zawodowych pierwszą propozycję założeń pakietu socjalnego. Naszym celem nie jest jedynie propozycja finansowa, chcemy zaoferować Świdnikowi także perspektywy na przyszłość. Jesteśmy gotowi na kolejny etap negocjacji i wierzymy, że w toczących się rozmowach dla obu stron bardzo ważne jest jak najszybsze zakończenie procesu prywatyzacji” – dodaje Ladislav Simek

Termin kolejnego spotkania Aero Vodochody i Związków Zawodowych nie jest jeszcze znany.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu