Transakcja funduszu Investor LBO FIZ

W dniu 9 marca 2009 r. fundusz Inwestor LBO FIZ, zarządzany przez Investors Dom Maklerski SA, zawarł umowę zakupu 5325 udziałów w Spółce ERG-Łaziska Sp. z o.o., co stanowi 25 proc. kapitału zakładowego Spółki.

Transakcja została przeprowadzona w Konsorcjum, w skład którego oprócz funduszu Investor LBO FIZ wchodzą: Royal Europa S.A, jako inwestor branżowy oraz fundusz inwestycyjny European Fund of Investments S.A., jako koinwestor finansowy.

ERG-Łaziska jest wiodącym na polskim rynku producentem skrzynek transportowych z tworzyw sztucznych.  Posiada około 150 aktywnych form do produkcji, co pozwala na szerokie zróżnicowanie asortymentu.

Spółka osiągnęła w 2008 roku przychody ze sprzedaży netto w wysokości ponad 36 milionów złotych.

Głównymi odbiorcami produktów ERG-Łaziska są przede wszystkim zakłady przemysłu spożywczego: mięsnego, piekarniczego, owocowo-warzywnego oraz dla browarów. Ponadto w ofercie Spółki znajdują się skrzynki magazynowe, palety i kontenery formowane rotacyjnie.

ERG-Łaziska działa głównie na rynku krajowym, ale część produktów sprzedawana jest za granicą – w 2008 roku eksport stanowił 13% przychodów.

Istniejące produkty są stale modernizowane pod względem konstrukcji i wzornictwa. Często podstawowe wyroby są uzupełniane o dodatkowe wersje poprzez wykonanie dodatkowych wymiennych elementów posiadanych form. Przeciętnie w skali roku wprowadzanych jest kilka nowych modeli skrzynek oraz podobna ilość innego typu detali przy stosunkowo niedużych nakładach inwestycyjnych.

Poprzez udział doświadczonego partnera w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Royal Europe, Konsorcjum zamierza przeprowadzić optymalizację wykorzystania majątku Spółki i produkcji. W tym celu planuje się sprzedać zbędny majątek nieprodukcyjny. Optymalizacja produkcji będzie polegać na zwiększeniu serii produkcyjnych oraz rozlokowaniu produkcji na jednym obszarze, w jednej hali. Poprzez działania restrukturyzacyjne zostaną zmniejszone koszty produkcji.

Spółka dysponuje niewykorzystanymi mocami produkcyjnymi, stąd bez ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych, możliwe jest zwiększenie produkcji i sprzedaży poprzez m.in. wprowadzenie nowych produktów, jak również ekspansję na Wschód, z wykorzystaniem doświadczenia inwestora branżowego.

Konsorcjum będzie dążyło do zwiększenia przychodów oraz zyskowności Spółki w okresie 3-5 lat.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu