Przejdź do treści

Aplikacje logistyczne Oracle w PKP Intercity

Najważniejsze fakty:

  • W PKP Intercity S.A. rozpoczęło się wdrożenie aplikacji logistycznych Oracle, wchodzących w skład pakietu aplikacji biznesowych Oracle E-Business Suite. Projekt prowadzą partnerzy Oracle Polska: Spółka PKP Informatyka wraz z podwykonawcą, firmą Alatus Sp. z o.o. Instalacja modułów logistycznych jest uzupełnieniem wdrożenia aplikacji finansowych Oracle, które zostało wykonane w roku 2007, także przez Spółkę PKP Informatyka.
  • Moduły logistyczne które są wdrażane w ramach projektu, to systemy: Gospodarka Magazynowa oraz Zaopatrzenie. Projekt był poprzedzony kilkumiesięczną fazą analizy biznesowej, którą przeprowadzili analitycy PKP Informatyka oraz konsultanci Oracle Polska przy wsparciu ekspertów Biura Zaopatrzenia i Administracji, Biura Ekonomicznego i Finansowego spółki PKP Intercity.
  • W pierwszym etapie wdrożenia do systemu zostanie włączonych siedem najważniejszych magazynów PKP Intercity, z możliwością dalszego zwiększania ich liczby. Pierwszy magazyn pilotażowy jest planowany do oddania użytkownikom w lipcu 2009 roku; po odpowiednim przetestowaniu tej instalacji rozpocznie się rozszerzenie projektu na pozostałe magazyny Spółki. Planowane zakończenie tego etapu projektu, to koniec roku 2009.
  • Aplikacje logistyczne Oracle będą zintegrowane z systemami, które są obecnie eksploatowane przez PKP Intercity, ważnym elementem projektu jest także przeniesienie danych do nowych aplikacji z obecnie używanego systemu magazynowego.
  • Równolegle do instalacji Gospodarki Magazynowej prowadzone jest dla całej Spółki PKP Intercity wdrożenie systemu Oracle Purchasing. System będzie koordynował wszystkie procesy związane z zaopatrzeniem, w tym zapotrzebowania i zamówienia zakupu, tworzenie budżetu i śledzenie jego wykonania, oraz ścieżki akceptacji dla wszystkich wymaganych dokumentów.

„Największą wadą naszego poprzedniego systemu magazynowego było to, że nie udostępniał menedżerom potrzebnych informacji na bieżąco” – powiedział Jarosław Kowalski, Dyrektor z Biura Teleinformatyki PKP Intercity. „Ponieważ dokumenty magazynowe były wprowadzane do systemu z kilkudniowym opóźnieniem, wykonywanie różnorakich analiz biznesowych było bardzo utrudnione i z tego powodu wykonywane bardzo rzadko. W nowym systemie wszelkie zmiany stanu magazynu będą wprowadzane na bieżąco, co pozwoli naszym analitykom na pełny ogląd sytuacji w każdej chwili, kiedy tylko będzie to wymagane”.

„Z wielu aplikacji biznesowych wymaganych przez PKP Intercity, w pierwszej kolejności do wdrożenia zostały wybrane systemy do zarządzania magazynami oraz obsługi zaopatrzenia, co miało związek z ostatnimi zmianami organizacyjnymi w Spółce” – komentuje Marcin Trzaska, Prezes Zarządu PKP Informatyka. „Zwłaszcza przydatny dla PKP Intercity będzie system Oracle Purchasing, który pozwoli sprawować pełną kontrolę nad zakupami dokonywanymi w firmie, umożliwi także łatwiejsze zarządzanie umowami z kontrahentami. Według wielu niezależnych raportów system tej klasy przynosi przedsiębiorstwu ogromne oszczędności kosztów, sięgające nawet 30%”.