Przejdź do treści

Wpływ tegorocznych obniżek stóp procentowych na oprocentowanie lokat bankowych

Od początku roku Rada Polityki Pieniężnej dwukrotnie obniżyła stopy procentowe, na skutek czego stopa referencyjna spadła łącznie o 100 punktów bazowych. Jak w sytuacji cięcia stóp kształtowało się oprocentowanie lokat bankowych?

Początek roku przyniósł definitywny koniec walki o depozyty. Bezpośredni impuls do obniżek oprocentowania lokat dały kolejne cięcia stóp procentowych, przeprowadzane przez Radę Polityki Pieniężnej w dniach: 27 stycznia (obniżka o 75 pb) oraz 25 lutego br. (obniżka o 25 pb). W ciągu kilku tygodni stopa referencyjna spadła łącznie o 100 punktów bazowych, z 5,00% do 4,00%. Portal Inwestycje.pl sprawdził, w jaki sposób tegoroczne obniżki stóp wpłynęły na oprocentowanie lokat bankowych.

Analizie poddano lokaty na 3, 6, 12 i 24 miesięcy, oferowane przez 32 polskie banki. Porównano oprocentowanie lokat przed pierwszą w tym roku obniżką stóp procentowych (stan na 22 stycznia br.), po pierwszym cięciu stóp (stan na 24 lutego br.) oraz po drugiej obniżce (stan na 19 marca br.). Zestawione stawki dotyczą kwot w wysokości co najmniej 10 tys. zł. Pod uwagę wzięto maksymalne oprocentowanie stałe lub – jeżeli dany bank nie posiadał w ofercie lokaty na konkretny okres z oprocentowaniem stałym – maksymalne oprocentowanie zmienne.

LOKATY 3-MIESIĘCZNE

Lokaty 3-miesięczne na początku analizowanego okresu gwarantowały nawet 9,00% w skali roku (Polbank). Po obniżce stóp przeprowadzonej przez RPP 27 stycznia br., najwyżej oprocentowana lokata pozwalała osiągnąć zysk na poziomie 8,05% w ujęciu rocznym (Volkswagen Bank direct), a po cięciu stóp z 25 lutego br., najatrakcyjniejsze oprocentowanie depozytu na 3 miesiące wynosi 8,00% p.a. (Getin Bank).

Na skutek cięć stóp procentowych oprocentowanie lokat 3-miesięcznych obniżyło 27 spośród 32 analizowanych banków. Najmocniejsze spadki miały miejsce w Polbanku, gdzie oprocentowanie skurczyło się o 2,75 p.p. (z 9,00% do 6,25% w skali roku). Na najmniejszą obniżkę (o 0,20 p.p.) zdecydował się Deutsche Bank (spadek z 4,75% na 4,55%).

Obniżki stóp procentowych nie zmieniły oprocentowania lokat 3-miesięcznych w dwóch bankach: Banku Pocztowym (6,20% p.a.) oraz Nordea Banku (5,70% w ujęciu rocznym).

Co ciekawe, w trzech bankach po obniżkach stóp procentowych oprocentowanie lokat wzrosło. BGŻ, który pod koniec stycznia gwarantował na lokacie 3-miesięcznej 3,70% w skali roku, w połowie lutego wprowadził do oferty Lokatę Szczerozłotową, oprocentowaną na 6,70% w ujęciu rocznym. Depozyt 3M w Banku Ochrony Środowiska przed analizowanymi obniżkami stóp był oprocentowany na 3,80% p.a., tymczasem bank 11 lutego zaproponował klientom Lokatę na Dzień Dobry z odsetkami płatnymi z góry w wysokości 6,50% p.a. Wyższe oprocentowanie lokaty 3-miesięcznej pomimo cięcia stóp proponuje również Getin Bank, w którym Lokata na szczęście gwarantuje 8,00% w skali roku (wcześniej na lokacie 3M można było uzyskać 7,00%).

LOKATY 6-MIESIĘCZNE

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy przed analizowanymi obniżkami stóp gwarantowały 8,60% w skali roku (LUKAS Bank). Po pierwszym z omawianych cięć można było na nich zyskać maksymalnie 7,00% w ujęciu rocznym (Meritum Bank). Kolejna obniżka stóp procentowych spowodowała, że dzisiaj najwyżej oprocentowane lokaty 6-miesięczne gwarantują 6,50% p.a. (AIG Bank Polska oraz Toyota Bank Polska).

W analizowanym okresie oprocentowanie lokat na 6 miesięcy obniżyło 22 spośród 32 badanych banków. Największe spadki „zafundował” klientom Euro Bank, tnąc oprocentowanie lokaty 6M o 2,5 p.p. (z 8,00% do 5,50% w skali roku). Najsubtelniejszą obniżkę przeprowadził natomiast Toyota Bank Polska (0,20 p.p., z 6,70% do 6,50% w ujęciu rocznym).

Cięcia stóp procentowych pozostały bez wpływu na lokaty półroczne w 6 bankach: Banku Millennium (6,00%), Nordea Bank Polska (5,80%), DnB NORD (5,20%), Getin Banku (4,75%), BZ WBK (4,50%) oraz Volkswagen Bank direct (oprocentowanie zmienne na poziomie 4,30%). AIG Bank Polska po pierwszym cięciu stóp procentowych obniżył co prawda oprocentowanie lokaty 6M o 0,5 p.p., ale potem z powrotem je podwyższył, w związku z czym depozyt w dalszym ciągu gwarantuje 6,50% w skali roku.

Trzy banki nie przejęły się cięciami stóp procentowych i wprowadziły lokaty na 6M z wyższym niż dotychczas oprocentowaniem. Bank Pocztowy zaoferował lokatę internetową na 6,35% p.a. (wcześniejszy depozyt gwarantował 2,90% w skali roku). BOŚ proponuje klientom wspomnianą wcześniej Lokatę na Dzień Dobry z oprocentowaniem 5,50% w ujęciu rocznym (wcześniej: 4,00%). W Pekao SA, w którym pod koniec stycznia najwyższe oprocentowanie lokaty półrocznej wynosiło 2,50%,  można obecnie założyć internetową lokatę na 3,15% w skali roku.

LOKATY ROCZNE

Na początku analizowanego okresu na lokacie rocznej można było zarobić maksymalnie 8,50% (Noble Bank). Po obniżce stóp procentowych przez RPP z 27 stycznia br. najwyższe stałe oprocentowanie lokaty 12-miesięcznej wynosiło 6,60% (Toyota Bank Polska). Co prawda na lokacie w Volkswagen Bank direct można było wówczas zyskać 8,10%, ale trzeba zaznaczyć, że chodzi tutaj o oprocentowanie zmienne, które bank może zmienić w każdej chwili bez podawania dodatkowych wyjaśnień. Pomimo kolejnej obniżki stóp (25 lutego br.), maksymalne oprocentowanie lokaty rocznej wzrosło i wynosi obecnie 7,00% w skali roku (Euro Bank).

Cięcia stóp procentowych obniżyły zyski z lokat rocznych w 22 spośród 32 analizowanych banków.  Największy spadek zaobserwowano w Volkswagen Bank direct, gdzie oprocentowanie obniżono o 1,95 p.p. (z 8,10% do 6,15% – oprocentowanie zmienne). Na najmniejszą obniżkę oprocentowania (0,40 p.p.) zdecydowały się: Pekao SA (z 3,60% do 3,20%) oraz Toyota Bank Polska (z 6,60% do 6,20%).

Pomimo obniżek stóp procentowych oprocentowanie lokat rocznych pozostało na niezmienionym poziomie w sześciu bankach: Banku Pocztowym (6,40%), Banku Millennium (6,00%), Polbanku EFG (6,00%), LUKAS Banku (4,90%), BZ WBK (4,50%) oraz Banku Ochrony Środowiska (4,20%).

W czterech bankach oprocentowanie lokat rocznych jest obecnie wyższe niż przed obniżkami stóp procentowych. Wzrosły zyski z lokat w Kredyt Banku (z 4,00% do 5,50%), PKO BP (z 4,00% do 5,00%), mBanku (z 5,35% do 5,60%) oraz MultiBanku (z 5,40% do 5,50%). Warto zauważyć, że mimo cięcia stóp procentowych z 25 lutego br. kilka banków zdecydowało się podnieść oprocentowanie lokat na 12 miesięcy (takie kroki podjęły: Bank BPH, mBank, MultiBank, Noble Bank oraz PKO BP).

LOKATY DWULETNIE

Depozyty na 24 miesiące ma w swojej ofercie 15 spośród analizowanych 32 banków. Przed styczniowym cięciem stóp procentowych najwyżej oprocentowana lokata dwuletnia gwarantowała 8,50% w skali roku (Noble Bank, oprocentowanie średnie: w I roku 9,50%, w II roku 7,50%). Obniżka stóp z 27 stycznia br. zmniejszyła maksymalny zysk z lokaty 24M do 7,00% w ujęciu rocznym (Bank Pocztowy i Euro Bank, z zaznaczeniem, że chodzi o oprocentowanie zmienne). Najwyższe stałe oprocentowanie lokaty dwuletniej wynosiło wówczas 6,40% (Toyota Bank Polska). Po lutowym cięciu stóp najbardziej atrakcyjna lokata na 24 miesiące zapewnia 7,00% w skali roku (Bank Pocztowy, oprocentowanie zmienne) lub 6,30% (Toyota Bank Polska, oprocentowanie stałe).

Po obu obniżkach stóp oprocentowanie lokat dwuletnich zredukowało 9 spośród 15 banków. Największe spadki – o 2,50 p.p. – zanotowano w Noble Banku (z 8,50% do 6,00% w ujęciu rocznym) oraz Banku BPH (z 6,00% do 3,50% w skali roku). Najmniejszą obniżkę przeprowadził Toyota Bank Polska, który zredukował oprocentowanie lokat 24M o 0,10 p.p. – z 6,40% do 6,30% p.a.

Na cięcia stóp procentowych nie zareagowało pięć banków: Bank Pocztowy (7,00% – oprocentowanie zmienne), Getin Bank (5,50%), LUKAS Bank (5,40%), Invest-Bank (3,60%, oprocentowanie zmienne) oraz BZ WBK (3,50%).

Tylko jeden bank – Euro Bank – zupełnie nie wziął sobie do serca obniżek stóp procentowych i podwyższył oprocentowanie lokaty dwuletniej. Po pierwszym cięciu stóp stawka lokaty wzrosła z 4,65% do 7,00% w skali roku. Po drugiej obniżce bank zredukował co prawda oprocentowanie lokaty do 6,00% w ujęciu rocznym, ale i tak gwarantuje ona obecnie o 1,35 p.p. więcej niż przed cięciami stóp.

Justyna Niedzielska, Inwestycje.pl