Program dla profesjonalistów

BuildDesk Energy Certificate Professional (BDEC PRO) to nowa odsłona programu do analizy charakterystyki energetycznej skierowana do wykwalifikowanego odbiorcy. Jedną z najważniejszych zalet tego narzędzia jest możliwość dostępu do gotowych opracowań i wykorzystywanie ich na wielu stanowiskach niezależnie od pakietu lub kredytów.

– Zbieraliśmy opinie i uwagi audytorów w celu stworzenia programu najbardziej odpowiadającego ich wymaganiom. Zależało nam, żeby każdy audytor mógł dokładnie śledzić przebieg obliczeń. Wprowadziliśmy także bazę gotowych projektów oraz możliwość sporządzania raportów z obliczeń cieplno – wilgotnościowych, co sprawiło, że BDEC PRO stał się jeszcze bardziej przyjazny profesjonalistom – mówi Piotr Pawlak, Dyrektor Zarządzający BuildDesk Polska.

W celu sporządzenia świadectwa energetycznego należy wprowadzić wszystkie dane do programu BDEC PRO, a następnie po akceptacji wyników i kosztów w systemie pre-paid, wygenerować świadectwo w formie elektronicznej – plik PDF. Dodatkowo, istnieje możliwość edytowania części pól już na wygenerowanym świadectwie, m.in.: informacji o budynku z pierwszej strony świadectwa, charakterystyki techniczno-użytkowej budynku czy uwag własnych.

Wyjątkową cechą, która różni BDEC PRO od poprzednich wersji, jest możliwość sporządzania raportów z obliczeń cieplno – wilgotnościowych. Program posiada wbudowany pełen algorytm normy PN – EN ISO 13788, wraz z zaawansowanym systemem konfiguracji i drukowania raportów. Ta właściwość programu dostępna jest dla posiadaczy pakietów abonamentowych PRO.

Abonament na korzystanie z programu BDEC PRO to kolejne usprawnienie pracy audytorów. Dzięki jednorazowej opłacie użytkownik uzyskuje możliwość generowania dziennie dowolnej ilości projektowanych charakterystyk energetycznych oraz raportów cieplno – wilgotnościowych. Może także sporządzić od 1 do 5 świadectw dziennie w zależności od rodzaju konta. Opłaty dokonuje się w wygodny sposób za pomocą elektronicznego przelewu przy wykorzystaniu serwisu Płatności.pl. Pakiet abonamentowy można wykupić na czas od 3 miesięcy do roku.

Dodatkowym atutem programu BDEC Pro jest jego automatyczna i cykliczna aktualizacja, osiągnięta dzięki połączeniu wersji online i offline. Nie wymaga ona od użytkownika żadnych czynności oprócz akceptacji pobrania z Internetu najnowszej aktualizacji BDEC PRO. Dzięki temu audytor zawsze ma możliwość pracy na oprogramowaniu wykorzystującym obowiązujące przepisy.

W Polsce rocznie sprzedaje się ponad 80.000 gotowych projektów domów jednorodzinnych. Każdy z tych budynków, zgodnie z aktualnym prawem, w momencie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie będzie musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Wprowadzenie wszystkich danych budynku, a zwłaszcza odtworzenie jego geometrii, koniecznych do wystawienia świadectwa energetycznego, jest bardzo pracochłonne. Aby znacznie ułatwić pracę audytorom, BuildDesk postanowił udostępnić bazę danych koniecznych do obliczenia świadectw energetycznych dla gotowych projektów domów, oferowanych przez najbardziej znane polskie pracownie architektoniczne. Po wgraniu pliku z danymi typowego projektu, audytor wprowadza tylko zmiany i modyfikacje w stosunku do projektu wyjściowego.

– Zależy na nam tym, aby rozwijać narzędzie zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Dlatego też oferujemy wsparcie zarówno merytoryczne jak i techniczne. Również w tym celu uruchomiliśmy forum (http://forum.builddesk.pl) poświęcone naszemu oprogramowaniu, certyfikacji i auditingowi – dodaje Piotr Pawlak. Tę jak i wiele innych zalet wyróżniających nowy program BuildDesk zauważyli eksperci z Narodowej Agencji Poszanowania Energii, którzy postanowili przyznać rekomendację BDEC PRO.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu