Mniej obciążeń dla przedsiębiorców

Konfederacja Pracodawców Polskich popiera nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt jest realizacją postulowanego przez KPP uelastycznienia form zatrudnienia.

Proponowana regulacja wprowadza ułatwienia dla osób zakładających własną działalność gospodarczą. Będą one mogły skorzystać z opodatkowania liniowego, bez zachowania wymaganego przez obowiązujące przepisy rocznego terminu.

KPP uważa, że dzięki wprowadzonym w 2007 r. zmianom do ustawy o PIT, które sprecyzowały definicję osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie istnieje obawa „wymuszonej” zamiany umów o pracę na formę samozatrudnienia.  Według tych przepisów osoba prowadząca własną działalność ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, nie wykonuje pracy pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego, a także ponosi ryzyko gospodarcze. W tym stanie rzeczy utrzymywanie przepisów ograniczających możliwość przedsiębiorcom płacenia podatku według jednolitej stawki wynoszącej 19 % jest nieuzasadnione.

Ponadto wprowadzenie w 2009 r. stawek podatku PIT w wysokości 18% i 32% spowoduje zmniejszenie zainteresowania podatkiem liniowym, co ograniczy samozatrudnienie.

Zdaniem KPP, powyższy projekt stanowi dobrą tendencję do zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorców oraz likwidacji biurokratycznych ograniczeń.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu