EkoTechProdukt- Pieniądze dla Uniwersytetu Medycznego w Łodz

W dniu 20 marca 2009 r. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem prof. Dariusza Nowaka oraz prof. Darii Orszulak-Michalak, która dotyczyła realizacji projektu badawczego pt. Opracowywanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych – „EkoTechProdukt”.

Udział w realizacji projektu jest ogromnym sukcesem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych. Projekt „Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych”, którego wnioskodawcą jest Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach,  a Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest partnerem, otrzymał dofinansowanie w ramach działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest realizatorem pakietu badawczego „Wpływ spożywania owoców wytwarzanych metodami ekologicznymi  na kondycję zdrowotną konsumenta”, którego głównym celem jest określenie wpływu diety wzbogaconej w owoce wytwarzane metodami  ekologicznymi na działanie prozdrowotne u konsumentów  na podstawie wybranych markerów bądź parametrów fizjologicznych. Projekt realizowany będzie w Zakładzie Fizjologii Klinicznej i Zakładzie Biofarmacji UM w Łodzi. Kierownikiem pakietu badawczego jest prof. dr hab. med. Dariusz Nowak. W badaniach uczestniczyć będzie również zespół prof. Darii Orszulak-Michalak.

Na realizację zadań UM w Łodzi otrzyma 1.800.000,00 zł

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu