Astma pod (samo)kontrolą

Właściwa edukacja chorego na astmę daje około 4-krotny spadek liczby wizyt pogotowia oraz absencji w pracy i szkole. Od niedawna można monitorować zmienność objawów astmy i stosowane leczenie z pomocą anonimowych dzienniczków on-line w portalu TacyJakJa.pl.

Astma jest chorobą zmienną. Właściwa samokontrola nasilenia objawów astmy daje wymierne korzyści zdrowotne ( około 4-krotny spadek liczby pobytów w szpitalu, wizyt pogotowia, nieplanowanych wizyt lekarskich i absencji w nauce i pracy ) oraz ekonomiczne (również 4-krotnie niższe koszty leczenia chorych właściwie edukowanych).

Posługiwanie się dzienniczkami monitorowania astmy w TacyJakJa.pl pozwoli pacjentom lepiej monitorować swoją chorobę i efektywniej współpracować z lekarzem prowadzącym.

„Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą u dzieci w Polsce – pisze na łamach TacyJakJa.pl dr Joanna Lange pediatra pulmonolog-alergolog – ok. 10-15% dzieci ma objawy związane z astmą oskrzelową”.

„Tylko niewielki odsetek – ok.15%- chorych na astmę stosuje się do zalecanych standardów leczenia” – dodaje prof. Wacław Droszcz, autorytet w leczeniu astmy w Polsce.

Dlatego tak duże znaczenie ma edukacja pacjenta i nauczenie go samooceny nasilenia astmy.

Monitorowanie przebiegu astmy w anonimowych dzienniczkach on-line portalu TacyJakJa.pl opiera się na międzynarodowym Teście Kontroli Astmy ACT (Astma Control Test), do którego portal TacyJakJa.pl wykupił licencję oraz kryteriach GINA (Globar Initiative for Astma) opisanych w wytycznych  Polskiego Towarzystwa Alergologii.

Rekomendowane jest także mierzenie i notowanie szczytowych przepływów wydechowych (PEF) z pomocą stosowanych w domu pikflometrów.

Inicjatywie TacyJakJa.pl – Astma patronuje Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, a partnerem projektu jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Mimo, iż postęp w leczeniu astmy jest w ostatnich dziesięcioleciach ogromny i doprowadził do znacznego spadku śmiertelności z powodu tej choroby, to nadal wyzwaniem pozostaje wczesna diagnostyka i monitorowanie astmy.

Portal TacyJakJa.pl otrzymał niedawno certyfikat szwajcarskiej fundacji HONCode (Health On the Net Foundation) dla wiarygodnej informacji medycznej.

www.TacyJakJa.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu