Złoto: 2000 dolarów za uncję w 2012 roku

Ten poziom cen przewidują analitycy Investors DM w marcowym raporcie o rynku złota. Jako podstawowy powód wskazują na dane dotyczące podaży pieniądza.

Przez najbliższe lata będzie następować istotny wzrost długu publicznego. Główne przyczyny to spadające wpływy podatkowe związane z recesją oraz realizacja ogromnych planów pomocowych w Stanach Zjednoczonych, Europie, Dalekiej Azji. Będzie więc wzrastać baza monetarna a zatem ilość pieniądza w obiegu, co spowoduje wzrost inflacji. Dynamiczny wzrost bazy monetarnej odnotowano na wszystkich ważnych walutach w ubiegłym roku. W Stanach Zjednoczonych baza monetarna wzrosła w 2008 r. o ponad 100% względem 2007 r.

Inwestorzy już szukają „safe haven” w lokatach związanych ze złotem, co widać w zwiększonym popycie inwestycyjnym. Tendencja ta będzie się nasilać wraz z rosnącą presją inflacyjną.

Na początku lat 80-tych, kiedy kończył się okres wysokiej inflacji, globalna wartość złota przekraczała 5-krotnie wartość gotówki w obiegu. Analitycy Investors Dom Maklerski przewidują, że wartość złota na skutek rosnącej inflacji ponownie przekroczy wartość bazy monetarnej. Przyjmując konserwatywne założenia, że do 2012 roku wartość złota przekroczy półtora razy wartość M0, cena złota osiągnie poziom 2058 USD/oz (globalna podaż pieniądza M0 wzrośnie do 2012 r. do 7,5 bln USD, a ilość wydobytego złota wyniesie 170 tys. ton). W następnych latach wartość wydobytego złota przekroczy 2-3 wartość M0 i będziemy mieli do czynienia z lokalnymi szczytami cen w okolicach 2015 roku.

Źródło: Raport Analityczny o rynku złota z marca 2009

Jan Mazurek

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu