Złoto: 1400 USD/oz w ciągu 12 miesięcy

Analitycy Investors Domu Maklerskiego prognozują średnioterminowy wzrost ceny złota do poziomu 1400 USD za uncję w ciągu 12 miesięcy oraz do 2000 USD za uncję w 2012 roku.

Na wzrost cen złota będzie miało wpływ wiele czynników. Najważniejsze to:

  • wzrost inflacji stymulowany rosnącym długiem publicznym i rosnącą podażą pieniądza,
  • niepewna sytuacja ekonomiczna na świecie i poszukiwanie „safe heaven”,
  • relacje cen złota do innych aktywów, głównie rynku akcji, znacznie poniżej historycznych punktów zwrotnych,
  • coroczny deficyt na rynku złota, przy rosnącym popycie na złoto,
  • cykle koniunkturalne, np. obecna faza zimy w cyklach Kondratiewa,

Jednocześnie analitycy Investors DM wskazują na czynniki ryzyka dla inwestorów, które należy brać pod uwagę:

  • duża zmienność cen złota w ciągu roku, wynikająca m.in. z okresowej realizacji zysków przez spekulacyjne fundusze hedgingowe
  • ryzyko walutowe, co ma znaczenie w przypadku polskich inwestorów lokujących złotówki na rynku złota kwotowanym w dolarach,
  • interwencjonizm państwowy, szczególnie działania banków centralnych, które dotychczas stabilizowały ceny, poprzez podaż dużej ilości złota w ramach Central Bank Gold Agreement.

Źródło: Raport Analityczny o rynku złota z marca 2009

Jan Mazurek

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu