Zerowy VAT dla sektora zdrowia

Wchodząca w życie z dniem 1 kwietnia nowelizacja ustawy o podatku VAT nakłada obowiązek zapłaty przez samorządy podatku od wartości aportu w postaci budynków i wyposażenia szpitali wniesionych do nowopowstałych spółek medycznych. Jest to obciążenie całkowicie nieuzasadnione, ograniczające atrakcyjność programu wsparcia samorządów w procesie przekształceń. Te samorządy, które chciałyby natomiast zachować majątek szpitala i dzierżawić go spółce także nie ochronią szpitali od zapłaty podatku VAT, gdyż zostanie on doliczony do raty czynszu. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, najlepszym i oczekiwanym przez sektor zdrowia rozwiązaniem jest wprowadzenie zerowej stawki VAT na usługi medyczne.

Stanowisko to przedstawił 18 marca br., ekspert KPP, Robert Mołdach podczas konferencji konsultacyjnej dotyczącej programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, która odbyła się w Ministerstwie Zdrowia. W konferencji udział wzięła minister zdrowia Ewa Kopacz oraz przedstawiciele szpitali polskich. – „Zerowa stawka VAT będzie najlepszą zachętą dla przekształcającego się rynku zdrowia i oznaczać będzie bardzo silne wsparcie dla rozwijającego się sektora opieki zdrowotnej” – powiedział Robert Mołdach, ekspert KPP.

Zdaniem KPP, biorąc pod uwagę specyfikę ochrony zdrowia, dopiero w perspektywie 10-20 lat będzie można spodziewać się efektów decyzji podejmowanych obecnie. Zarówno w zakresie kształcenia lekarzy specjalistów, budowy szpitali czy docelowego rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Wsparcie ze strony samorządów, szpitali i partnerów społecznych będzie tym mocniejsze, im bardziej precyzyjnie Ministerstwo Zdrowia określi efekty dziś dokonywanych przemian w przyszłym systemie opieki zdrowotnej państwa.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu