Polak w zwycięskim zespole Międzynarodowego Studenckiego Forum Biznesu organizowanego przez Deloitte i IMD

Tomasz Karasek, student Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, jest członkiem zwycięskiego zespołu międzynarodowego Studenckiego Forum Biznesu organizowanego przez firmę doradczą Deloitte oraz Institute for Management Development. W wyjeździe do Szwajcarii, gdzie odbyło się to międzynarodowe spotkanie studentów i przedstawicieli biznesu, oprócz Karaska wzięło udział trzech innych polskich studentów, wyselekcjonowanych i zaproszonych do udziału w imprezie przez firmę doradczą Deloitte.

W Międzynarodowym Studenckim Forum Biznesu, które odbyło się w dniach 26 luty – 2 marca br. w Lozannie, udział wzięło 63 studentów z 21 krajów. Forum poprowadzili partnerzy i menedżerowie firm członkowskich Deloitte oraz profesorowie IMD w Lozannie Maury Peiper i Stephane Garelli. Spotkanie stanowiło wyjątkową okazją dla uczestników do rozwinięcia umiejętności przywódczych w toku pracy w zespołach wielokulturowych. Studenci spędzili weekend w kampusie IMD, omawiając problemy związane z gospodarczej zarządzaniem współczesnymi przedsiębiorstwami. Udało im się również znaleźć czas na wypoczynek na pobliskich stokach narciarskich. W trakcie Forum studenci podzieleni na 12 kilkuosobowych zespołów opracowywali studium przypadku na zadany temat. W ostatnich godzinach forum wyselekcjonowani finaliści zaprezentowali opracowane przez siebie rozwiązania jury złożonemu z przedstawicieli firmy Deloitte i IMD.

„Jednym z celów Deloitte w ramach organizacji forum jest wyłonienie najzdolniejszych studentów, którzy swoją przyszłą karierę zawodową chcieliby związać z naszą firmą” – mówi Krzysztof Kwiecień, Dyrektor HR na Polskę i kraje nadbałtyckie Deloitte. – „W Polsce do udziału w programie zaprosiliśmy studentów zainteresowanych jedną z poniższych dziedzin prowadzonej przez nas działalności: Konsulting strategiczny, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość i audyt oraz podatki w biznesie”.

Osoby, które podczas krajowego etapu rekrutacji uzyskały pozytywne wyniki w procesie selekcji, lecz nie zakwalifikowały się na Student Business Forum z powodu ograniczonej liczby miejsc, maja szansę na oferty pracy lub praktyk w wybranym przez siebie dziale Deloitte, w miarę potrzeb rekrutacyjnych naszej firmy.

Studenckie Forum Biznesu pomaga studentom w wyborze specjalizacji zawodowej i rozwijaniu umiejętności niezbędnych na wszystkich stanowiskach kierowniczych – w korporacjach, organizacjach pozarządowych lub w urzędach centralnych. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 650 studentów z 32 uczelni z całej Polski. W przyszłym roku Deloitte planuje koleją edycję programu.

Inicjatywa Forum narodziła się trzy lata temu w Europie. W tym roku po raz pierwszy organizatorzy zaprosili również studentów z Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat Forum można znaleźć na stronie  www.deloitte.com/sbf

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu