Milion dla strażaków

W piątek o godz. 12.00 w sali 107 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (al. Piłsudskiego 8, I piętro) nastąpi uroczyste podpisanie umowy, na podstawie której Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Łodzi otrzyma od Samorządu Województwa Łódzkiego milion zł. Pieniądze za pośrednictwem starostwa Sieradzkiego zostaną przekazane na dalszą rozbudowę Ośrodka Szkolenia dla Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Podpisy na dokumencie złożą: Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego, Wicemarszałek Artur Bagieński oraz Dariusz Olejnik, Starosta Sieradzki i Wicestarosta Zbigniew Krasiński.

Pomoc finansowa przeznaczona jest na budowę obiektu do symulacji pożarów wewnętrznych umożliwiających prowadzenie ćwiczeń wynikających z taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz utwardzenie dróg i placów do prowadzenia ćwiczeń ze sprzętem stosowanym w działaniach przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną. Dotychczas Samorząd Województwa Łódzkiego wsparł budowę Ośrodka Szkolenia w wysokości 1,5 mln zł.

Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził także dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi z funduszów unijnych. W ramach działania 2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego strażacy otrzymali blisko 4 mln zł na zakup siedmiu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych. Środki unijne z tego programu na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymały także dwie gminy  z regionu z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Lubochnia w wysokości 540 tys. zł i Zduńska Wola w wysokości 522 tysięcy zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu