BizTech egzaminuje z ORACLE

BizTech Konsulting SA, uzyskał status autoryzowanego ośrodka egzaminacyjnego ORACLE. Od marca w warszawskim ośrodku egzaminacyjnym BizTech można zdawać egzaminy kompetencyjne z technologii i aplikacji ORACLE. Pomyślne zaliczenie egzaminów (liczba i rodzaj zależą od aplikacji lub technologii) jest warunkiem uzyskania tytułu Oracle Certified Professional. Egzaminy prowadzone są według tych samych procedur na całym świecie, wyniki i zdobyte tytuły honorowane są we wszystkich krajach.

Egzaminacyjną autoryzację Oracle uzyskać mogą wyłącznie ośrodki posiadające autoryzację Prometric Testing Center – światowej organizacji zaufania publicznego, przygotowującej i przeprowadzającej testy m.in. dla wszystkich światowych potentatów branży IT.

„Egzaminacyjna autoryzacja Oracle jest dla BizTech kolejnym krokiem w zacieśnianiu współpracy z Oracle Polska i rozszerzaniu pakietu usług dla naszych Klientów”– mówi Paweł Chomicz, szef zespołu Oracle w BizTech Konsulting SA. „Od początku br. BizTech jest System Integratorem w ramach Oracle Partner Network i sprzedawcą rozwiązań Oracle w ramach Full Use Distribution Agreement”.

Egzaminy prowadzone są w formie testu komputerowego w siedzibie BizTech, w Warszawie. Dla każdej osoby zdającej przygotowane jest oddzielne stanowisko komputerowe. Testy przygotowywane są indywidualnie dla każdego zdającego, zgodnie z obowiązującymi na całym świecie, jednolitymi procedurami Prometric i Oracle. Testy obejmują zakres wiadomości, jaki wymagany jest do otrzymania konkretnego certyfikatu umiejętności, zdefiniowanego przez Oracle. Pomyślne zdanie wymaganych egzaminów (różnych dla poszczególnych technologii Oracle) umożliwia uzyskanie tytułu Oracle Certified Professional.

Testy prowadzone są w języku angielskim, pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie certyfikatu honorowanego na całym świecie.

„Egzaminy z technologii Oracle oraz inne egzaminy, prowadzone przez BizTech w ramach akredytacji Prometric, nadzoruje u nas Paweł Chomicz” – mówi Urszula Krajewska, Dyrektor Edukacji w BizTech Konsulting SA. „Jest on jedną z pierwszych w Polsce osób, która w 1994 roku uzyskała tytuł Certified Drake Administrator, obecnie Prometric”.

Autoryzacja Prometric

Autoryzację na prowadzenie certyfikowanych egzaminów BizTech ma od września 2007 roku.

Autoryzacja umożliwia firmie BizTech organizację wszystkich egzaminów sprawdzających umiejętności w zakresie szeroko rozumianych nowoczesnych technologii – informatyki i telekomunikacji. Są to egzaminy ponad 80 producentów oprogramowania i sprzętu, m.in. Microsoft, D-link, Symantec, Adobe, IBM, Intel, Sun Microsystems. Ich zakres zależny jest od wymagań zdefiniowanych przez konkretnego producenta oprogramowania czy sprzętu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu