Warta Glass wdraża rozwiązania Asseco Business Solutions

Warta Glass Sp. z o. o., spółka koordynująca działania strategiczne całej Warta Glass Group, wdrożyła w swoich strukturach system Business Intelligence (BI) oferowany przez Asseco Business Solutions (Asseco BS). Wdrożone rozwiązanie objęło moduły ułatwiające zarządzanie obszarem finansów w firmie. Obecnie system jest uruchamiany. Docelowo rozwiązanie Asseco BS ma być wdrażane również w trzech hutach szkła kontrolowanych przez Warta Glass.

Warta Glass Group jest jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku opakowań szklanych w Polsce i w krajach nadbałtyckich oraz wiodącym producentem przetworzonego szkła płaskiego w tym regionie Europy. Ofertę uzupełnia produkcja szkła architektonicznego oraz szkła samochodowego. Działania strategiczne całej Grupy koordynowane są przez spółkę matkę – Warta Glass Sp. z o.o.

W strukturach spółki matki Asseco Business Solutions wdrożyło moduły systemu klasy Business  Intelligence, takie jak: moduł analiz sprawozdań finansowych, moduł analiz kontrolingowych i budżetowania, moduł analiz KG (Księgi Głównej), moduł analiz kapitału obrotowego oraz moduł analizy HR.

W każdej branży, zwłaszcza w obecnych czasach, dużą wagę przywiązuje się do miejsc powstawania kosztów oraz efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym. Branża przemysłowa nie jest tu wyjątkiem. Dzięki narzędziom informatycznym, takim jak systemy BI, nasza firma ma możliwość nie tylko kontroli strony kosztowej, ale też szybkiego generowania informacji zarządczej, niezbędnej w codziennym zarządzaniu sferą finansową. – mówi Leszek Roemer, Dyrektor Finansowy Warta Glass Sp. z o.o.

Docelowo system klasy BI oferowany przez Asseco Business Solutions ma być wdrożony również w hutach Warta Glass Sieraków S.A., Warta Glass Jedlice S.A. oraz AB Warta Glass Panevėžys (na Litwie), podmioty te wchodzą w skład Grupy Warta Glass. Wdrożenie ma objąć operacyjne obszary analizy danych w zakresie sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu