Outsourcing i zmniejszanie kosztów IT – perspektywa na czas kryzysu

Firma BCS Polska przeprowadziła badania nt. sytuacji i perspektyw rynku rozwiązań IT wykorzystujących systemy automatycznej identyfikacji. Wyniki wskazują na spadki obrotów głównie w sektorze spedycyjnym i logistycznym, a jednocześnie przedstawiają działania, które zostaną podjęte dla zmniejszenia strat. Najważniejszym wnioskiem z badań jest potrzeba przeprowadzenia optymalizacji systemów IT w oparciu o outsourcing i redukcję kosztów funkcjonowania.

Badania przeprowadzono w okresie od 23 lutego do 6 marca. W gronie respondentów znaleźli się najwięksi klienci firmy BCS Polska z sektorów handlu i dystrybucji, transportu, spedycji i logistyki oraz produkcji i magazynowania. Badane firmy pytano o stopień, w jakim firma odczuła spowolnienie gospodarcze oraz jakie działania prewencyjne i naprawcze zostały podjęte w celu zmniejszenia skutków kryzysu. Pytano również o stosowane rozwiązania IT i ich wpływ na zminimalizowanie strat oraz poprawienie efektywności działania przedsiębiorstw.

Handel i dystrybucja nie odczuwa spowolnienia, ale optymalizuje IT

Wszystkie badane firmy z sektora handlu i dystrybucji planują w związku ze spowolnieniem gospodarczym działania prewencyjne związane z modernizacją infrastruktury IT. Do działań tych należą do nich m.in. przejście na outsourcing usług serwisowych i aplikacji, inwestowanie w urządzenia i systemy bezobsługowe z minimalnym kosztem zarządzania, ujednolicenie aplikacji, czy przechodzenie na aplikacje typu freeware.

Wyniki badań wskazują jednak na brak znaczących oznak spowolnienia w sektorze handlu i dystrybucji. „Wśród badanych firm z sektora handlu i dystrybucji zauważalna jest opinia, że kryzys w Polsce jest w tej chwili głównie tworem medialnym, jednak czynią one pewne przygotowania, zwłaszcza w sferze IT, mające zapobiec skutkom ewentualnego kryzysu” – twierdzi Łukasz Iwanczewski – wiceprezes zarządu BCS Polska. Jedynie w spółce zajmującej się sprzedażą materiałów budowlanych zauważono w styczniu i w lutym nieznaczny spadek sprzedaży – o ok. 3%. Wszystkie badane firmy poinformowały, że ich zachodnioeuropejskie oddziały odczuły oznaki kryzysu w zdecydowanie większym stopniu niż polskie. „W związku z tym firmy otrzymują instrukcje z europejskich central nakazujące redukcję bieżących kosztów funkcjonowania, jednak starają się utrzymać planowane inwestycje” – dodaje Łukasz Iwanczewski.

Transport, spedycja, logistyka – zauważalne wyraźne spowolnienie. Planowane inwestycje w controling

Większość firm z sektora transportu i logistyki odczuwa od początku roku mocny spadek obrotów. Badane firmy planują w związku z tym optymalizację struktur IT ze szczególnym uwzględnieniem systemów controlingowych w celu poprawienia efektywności procesów logistycznych. „Działania controlingowe pozwalają optymalizować koszty funkcjonowania poprzez minimalizację błędów i efektywniejsze zarządzanie zasobami” – mówi Łukasz Iwanczewski.  Jednocześnie dwie trzecie badanych firm planuje większe wykorzystanie globalnych, korporacyjnych rozwiązań IT kosztem lokalnych systemów.

Wszystkie badane firmy ograniczają wprowadzanie nowych projektów, z wyjątkiem działań strategicznych. „Wśród naszych klientów z sektora transportu, spedycji i logistyki dość trudną sytuację widzimy wśród dużych firm transportowych. Firmy coraz częściej wolą np. transport lądowy od lotniczego ze względu na oszczędności.” – twierdzi Łukasz Iwanczewski.

Produkcja i magazynowanie – branża motoryzacyjna zmniejsza tempo

Największym zainteresowaniem branży produkcyjnej i magazynowej będą cieszyły się systemy IT pozwalające na optymalizację procesów produkcyjnych i magazynowych. „Wśród naszych klientów zauważamy potrzeby stosowania rozwiązań usprawniających przepływ towarów i informacji. Dzięki temu mogą oni liczyć na optymalizację kosztów funkcjonowania i lepszą sprawniejszą obsługę swoich klientów” – twierdzi Łukasz Iwanczewski.

Wśród badanych firm z sektora produkcyjnego w najmocniejszym stopniu spowolnienie gospodarcze odczuwa branża motoryzacyjna, co pośrednio jest wynikiem spadku produkcji aut i mniejszego zapotrzebowania na części. Z kolei branża RTV nie odczuwa większych skutków spowolnienia. W branży tej widoczne jest coraz częstsze przenoszenie fabryk i technologii z Europy Zachodniej i kontynuacja planowanych inwestycji. Najlepsze wyniki wykazuje branża żywnościowa, co jest wynikiem rosnącego eksportu i spadku importu żywności.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu