NewsPoint ułatwia pracę specjalistom PR dzięki usłudze Wyszukiwania Inteligentnego

System monitoringu Internetu NewsPoint został wzbogacony o nową wersję usługi Wyszukiwania Inteligentnego. Funkcja Wyszukiwania Inteligentnego pozwala na precyzyjny monitoring oraz raportowanie efektów działań PR w internecie. System NewsPoint to jedyne w Polsce rozwiązanie do monitoringu internetu, które posiada taką funkcjonalność.

Wyszukiwanie Inteligentne jest pomocne przy monitorowaniu efektów działań PR  w tych sytuacjach, kiedy szukane słowo kluczowe bądź wyrażenie jest wieloznaczne jak choćby słowo „orange” czy „play”. Wpisanie takiego słowa w okno zwykłej ogólnodostępnej wyszukiwarki zaowocuje dużą liczbą nietrafionych wyników, z których wyłonienie tych istotnych wiąże się z nakładem ogromnej ilości czasu – co w firmie bezpośrednio przekłada się na koszty.

Wyszukiwanie Inteligentne pozwala również monitorować złożone zagadnienia podczas innych codziennych działań specjalistów ds. public relations, chociażby podczas przeglądu artykułów na dany temat. W tym przypadku ogólne zapytania przy zastosowaniu prostego wyszukiwania zadziała podobnie – rezultatem będzie duża liczba wyników, jednak niekoniecznie odpowiadających na problem użytkownika.

W odpowiedzi na te trudności, NetSprint oddaje użytkownikom NewsPoint do dyspozycji nową wersję usługi Wyszukiwania Inteligentnego, która pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wyników wyszukiwania. Wyszukiwanie Inteligentne analizuje treść artykułu w oparciu o algorytm mierzący odległości pomiędzy poszczególnymi wyrazami lub wyrażeniami w całym tekście czy częstotliwość wystąpień danego słowa (wraz ze wszystkimi odmianami) w pojedynczym artykule. Miedzy innymi w oparciu o ten właśnie algorytm Wyszukiwanie Inteligentne dostarcza wyniki precyzyjnie odpowiadające wymaganiom użytkownika.

Usługa Wyszukiwania Inteligentnego jest ściśle powiązana z kontem użytkownika systemu NewsPoint co oznacza, że wyniki są automatycznie dostępne na koncie użytkownika tego systemu. Przebiegiem całej operacji od momentu przyjęcia zlecenia od klienta, aż do dostarczenia wyników zajmuje się konsultant NewsPoint.

„Wyszukiwanie Inteligentne oznacza duże ułatwienia dla specjalistów public relations podczas monitorowania efektów ich działań.  Nasza usługa pozwala im oszczędzić czas, do tej pory przeznaczony na żmudne, ręczne oddzielanie nieadekwatnych wyników wyszukiwania” – komentuje Anna Miotk, dyrektor rozwoju biznesu NewsPoint.

By zobrazować zasadę działania usługi poniżej  przedstawione zostały przykłady zastosowań usługi. Przykład 1: poszukiwanie informacji na temat drużyny piłkarskiej Lech.

Wyszukiwanie samego słowa „Lech”, poza wynikami na temat zespołu, pokaże też wyniki dotyczące prezydenta Lecha Kaczyńskiego czy też innych mężczyzn o imieniu Lech. Mogą pojawić się także informacje dotyczące piwa Lech.

W Wyszukiwaniu Inteligentnym zastosowano także dodatkowe słowa, najczęściej pojawiające się w artykułach o drużynie piłkarskiej, takie jak: zespół, drużyna, liga, ligowy, rozgrywka, mecz, puchar, zwycięstwo, porażka, stadion oraz prefiksy wygra* i przegra* (prefiks pozwala na wyszukanie wszystkich odmian słowa „wygrany”, „wygrana”, „wygrać”, „wygrali”). Pozwoliło to na uzyskanie wyników wyszukiwania dotyczących wyłącznie drużyny piłkarskiej.

Przykład 2: przegląd prasy – artykuły dotyczące  branży budowlanej; zagadnienia związane z kryzysem, ale też z nowymi inwestycjami.

W artykułach na ten temat najczęściej pojawiają się przynajmniej takie słowa, jak: deweloper, budownictwo, budowlany, mieszkanie/mieszkaniowy (ze wszystkimi odmianami), dom, nieruchomości, działki oraz: kryzys, załamanie, spadek cen, wzrost cen, rynek, poprawa, droższy, tańszy, korekta, deficyt, kredyt, koniunktura, zastój.

Artykuły o inwestycjach zawierają słowa deweloper, budownictwo, wybuduje, budowa oraz inwestycja. Okazuje się, że jednocześnie należy wyłączyć trzecią grupę słów: oprogramowanie, programista, software (w tym kontekście jest też używane słowo deweloper) i narkotyk (w tym kontekście jest używane słowo działka).

Po uruchomieniu wyszukiwania będziemy otrzymywać artykuły dotyczące kryzysu i nowych inwestycji w branży deweloperskiej.

Usługa Wyszukiwania Inteligentnego jest dodatkową funkcjonalnością NewsPoint, konfigurowaną przez konsultantów na życzenie klienta. Dział NewsPoint zapewnia pełną obsługę i opiekę konsultantów nad procesem konfigurowania usługi Wyszukiwania Inteligentnego, a także w trakcie jej funkcjonowania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu