MoneyTrack 2009. Wyniki badania postaw Polaków wobec pieniędzy i instytucji finansowych

Polacy są finansowymi pesymistami, aż 67,8% z nas nie widzi żadnych szans na poprawienie swojej sytuacji materialnej – wynika z badania MoneyTrack dotyczącego postaw Polaków wobec pieniędzy i instytucji finansowych.

Badanie MoneyTrack 2009 zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowo-kwotowej (N=834 osoby) pod kierownictwem dr Dominiki Maison. Jest to pierwsza edycja badania, które prowadzone cyklicznie co roku, ma pokazać postawy Polaków wobec pieniędzy oraz możliwość oceny ewolucji postaw w tym zakresie. MoneyTrack jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum im. Adama Smitha, domu badawczego Maison oraz agencji MMT Management.

Najważniejsze fakty z badania MoneyTrack 2009:

  • 46,3% badanych posiada oszczędności. Odsetek osób, posiadających oszczędności jest wyższy wśród osób najstarszych (po 60 roku życia), osób z wyższym wykształceniem oraz osób pozytywnie oceniających swoją sytuację materialną.
  • Posiadanie oszczędności zależy nie tylko od zmiennych demograficznych, ale jest związane z postawami wobec oszczędzania. Większość ludzi nie ma konkretnego celu oszczędzania, 29,5% Polaków w pierwszej kolejności oszczędza pieniądze „na wszelki wypadek”.
  • 68,3% Polaków posiada konto w banku, a aż 82,4% uważa, że bank to miejsce, gdzie pieniądze są najbezpieczniejsze.
  • 21,3% badanych ocenia swoją sytuację materialną negatywnie, 41,5% średnio, a 37,6% pozytywnie. Negatywna ocena własnej sytuacji materialnej jest w stosunkowo niewielkim stopniu związana z dochodami. Zależność ta jest większa w przypadku osób pozytywnie oceniających własną sytuację materialną.
  • Polacy są finansowymi pesymistami, aż 67,8% nie widzi szans na poprawienie swojej sytuacji materialnej. Działania, które w największym stopniu byliby w stanie podjąć, aby zwiększyć ilość swoich pieniędzy to wygrana w lotto oraz dodatkowa praca w zawodzie.
  • 63,8% badanych uważa, że ich sytuacja materialna nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, 19,6% uważa, że „będzie gorzej”, a tylko 15,9%, że „będzie lepiej”.
  • Z pracy i finansów Polacy są zadowoleni w najmniejszym stopniu, w porównaniu z innymi obszarami życia. Jednak również w przypadku pracy i finansów cały czas ponad połowa Polaków jest zadowolona z tych obszarów.

Więcej informacji w pełnym raporcie, dostępnym w sprzedaży od początku kwietnia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu