Komisja Europejska przeznaczy 34 mln euro na nową odsłonę kampanii „HELP – dla życia bez tytoniu”

Każdego roku z powodu szkodliwości palenia tytoniu umiera niemal milion obywateli Unii Europejskiej. Komisja Europejska postanowiła przeznaczyć nowe środki na walkę z tym śmiercionośnym nałogiem. Poza działaniami legislacyjnymi, podjęła starania na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie szkodliwości palenia tytoniu, a zadanie to zdecydowała się powierzyć młodym ludziom. Budżet kampanii „HELP – dla życia bez tytoniu” zaplanowano na 34 mln euro.

Nowa odsłona kampanii (2009-2010), realizowanej już na terenie Unii Europejskiej w latach ubiegłych, skoncentrowana została na trzech głównych obszarach: pomocy w zerwaniu z nałogiem, informowaniu i wspieraniu osób najbardziej podatnych na rozpoczęcie palenia oraz wywołanie dyskusji na temat biernego palenia, które rocznie jest przyczyną śmierci niemal 80 tys. europejczyków. Kampania skierowana jest przede wszystkim do osób młodych, między 15 a 34 rokiem życia, gdyż właśnie w tej grupie wiekowej dane dotyczące przyrostu liczby palących są najbardziej niepokojące. Do grupy osób wyjątkowo podatnych na rozpoczęcie palenia zakwalifikowano młodzież szkolną, (przede wszystkim dziewczęta) która często ma trudności z odparciem presji palących rówieśników.

Strategia działań nowej kampanii powstała w oparciu o wnioski sformułowane podczas konferencji „Komunikacja zdrowia – przykład tytoniu”, która odbyła się w Brukseli w dniach 9-11 października 2008. Ponieważ głównymi adresatami kampanii są ludzie młodzi, Komisja Europejska postanowiła zwrócić się właśnie do nich z prośbą o pomoc w tworzeniu pozytywnego wizerunku niepalenia i promowaniu zachowań prozdrowotnych. Zdaniem ekspertów, tylko zaangażowanie młodych ludzi w realizacje kampanii może przynieść oczekiwane efekty. – Organizacje młodzieżowe, które współpracują z młodymi ludźmi i pozwalają im się rozwijać, są kluczowymi elementami stymulującymi aktywne obywatelstwo. Działania prospołeczne powinny zmierzać w kierunku promowania zdrowego stylu życia – stwierdziła podczas październikowej konferencji Ines Elise Prainsack, przedstawicielka Europejskiego Forum Młodzieży. – Młodzi ludzie mogą i powinni decydować o swoim własnym zdrowiu – dodała.

Chęć uczestnictwa w tegorocznej kampanii potwierdziły już liczne europejskie organizacje młodzieżowe (m.in.: m.in. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny (EMSA), Europejskie Stowarzyszenie Studentów Pielęgniarstwa (ENSA), Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA), Europejska Federacja Stowarzyszeń Studentów Psychologii (EFPSA) oraz Forum Młodych „Jeunesse”). Nad realizacją międzynarodowego projektu czuwać będzie konsorcjum agencji Ligaris i Carat Global Management, które ściśle współpracuje z ekspertami z zakresu zdrowia publicznego, organizacjami pozarządowymi, organizacjami młodzieżowymi oraz regionalnymi i krajowymi instytucjami administracji zdrowia państw członkowskich UE. Prowadzeniem kampanii na terenie Polski zajmie się agencja Telma Group Communications.

Oficjalną datę rozpoczęcia nowej kampanii wyznaczono na 31 maja, czyli na Światowy Dzień Bez Tytoniu. W międzyczasie kontynuowana będzie europejska akcja informacyjna dotycząca zagrożeń wynikających z palenia tytoniu. W największych miastach zostaną zorganizowane specjalne eventy, podczas których można będzie m.in. zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Działania te będą podejmowane jednocześnie na terenie wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu