Bezpłatne szkolenia dla inwestorów

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska wraz z Giełdą Papierów Wartościowych i Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego organizuje kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dla inwestorów. Tematem przewodnim wykładów, prowadzonych w marcu i kwietniu br. przez ekspertów DM BOŚ S.A. oraz warszawskiej giełdy będzie analiza techniczna kontraktów terminowych.

Cykl szkoleń organizowany przez DM BOŚ S.A., GPW i FERK to kolejna wspólna inicjatywa na rzecz edukacji inwestorów prowadzona na terenie całej Polski. Udział w wykładach jest bezpłatny i wymaga jedynie rejestracji na stronie www.ferk.pl. Pełna lista szkoleń dostępna jest na stronach Fundacji oraz http://bossa.pl/edukacja/lista_wykladow.html

„Szkolenia są odpowiedzią na zainteresowanie inwestorów tematem analizy technicznej, artykułowanych w trakcie poprzednich szkoleń dotyczących rynku kontraktów. Adresowane są głównie do osób, które próbowały swych sił na rynku akcji, a w związku z sytuacją na giełdzie zainteresowały się rynkiem derywatów” – powiedział Michał Wojciechowski, doradca zarządu DM BOŚ S.A. „W trakcie szkolenia będziemy także omawiać możliwości inwestowania w kontrakty walutowe, które stają się dla wielu aktywnych uczestników realnym uzupełnieniem  kontraktów na WIG20” – dodaje Wojciechowski.

Wiosenny cykl szkoleń odbędzie się w pięciu miastach Polski: 18.03  w Białymstoku, 26.03 w Poznaniu, 31.03 w Katowicach, 08.04 w Gdańsku, 23.04 w Rybniku i 14.05 w Warszawie. Spotkania będą składały się z dwóch części prezentowanych przez eksperta warszawskiej giełdy oraz przez ekspertów DM BOŚ S.A. Wyjaśnią oni specyfikę kontraktów terminowych na GPW i podpowiedzą jak analiza techniczna pomaga w osiągnięciu sukcesu na tym rynku.

Tematykę kontraktów terminowych zaprezentuje ekspert DM BOŚ S.A. Grzegorz Zalewski, twórca portalu futures.pl oraz autor popularnej wśród inwestorów książki „Kontrakty terminowe w praktyce”.

„Chcielibyśmy pokazać uczestnikom szkoleń, w jaki sposób zbudować swój własny styl działania na rynku terminowym, przy wykorzystaniu najprostszych i najbardziej popularnych narzędzi analizy technicznej. Analizy technicznej rozumianej nie jako „szklana-kula” do prognozowania wzrostów lub spadków, ale dobre narzędzie szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia pewnych zdarzeń na rynku i odpowiedniego działania, które powinno prowadzić do sukcesu” – powiedział Grzegorz Zalewski.

Zagadnienia dotyczące zasad obrotu kontraktami terminowymi zostaną przedstawione przez Bogdana Kornackiego, pracującego w Dziale Rozwoju Instrumentów Finansowych GPW, maklera papierów wartościowych.

„W obecnej sytuacji rynkowej, wzrasta znaczenie działań edukacyjnych dotyczących mechanizmów rządzących rynkiem finansowym. Stąd konieczność prowadzenia ciągłej edukacji inwestorów, szczególnie w zakresie instrumentów pochodnych. Dla Giełdy szczególnie istotne jest przekazanie inwestorom wiedzy na temat zasad obrotu i funkcjonowania giełdowych instrumentów pochodnych oraz bezpieczeństwa i przejrzystości obrotu jakie oferuje rynek giełdowy” – mówi Adam Maciejewski, Członek Zarządu GPW.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu