Mimo osłabienia gospodarki, firmy nie oszczędzają na budżetach BTL

Z firm działających w Polsce – w 2008 r. więcej zwiększyło swoje budżety na działania BTL kierowane do klientów indywidualnych (B2C) i partnerów biznesowych (B2B), niż je zmniejszyło, w stosunku do roku poprzedniego. Prezentują to badania dotyczące komunikacji BTL, zlecone przez Sodexho Pass Polska i przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia. Badane firmy deklarują, że w 2009 r. nie zmniejszą wydatków na ten cel.

37,4 proc. firm podało, że w 2008 roku wzrósł ich budżet na działania marketingowe BTL w B2C, natomiast 5,7 proc. obniżyło swoje wydatki. Średni wzrost wysokości budżetu w porównaniu z poprzednim rokiem wzrósł o 6,2 proc. W przypadku działań w sektorze B2B, wzrost budżetu zadeklarowało 39,5 proc. firm, a zmniejszenie wydatków – 5,8 proc. podmiotów gospodarczych. Średni bezwzględny wzrost w tym przypadku to 7,1 proc.

„Cieszę się, że tak wiele firm w sposób strategiczny myśli o rozwoju swojego biznesu i kontynuuje inwestycje w działania marketingowe. Jest to szczególnie istotne w okresie spowolnienia gospodarczego, który wiąże się z rosnącym pesymizmem i negatywnymi nastrojami w społeczeństwie. Wszelkie działania budujące zaufanie odbiorców i klientów w stosunku do firm to solidna inwestycja w markę i produkty.” – powiedział Beniamin Schon, Kierownik Kategorii Motivation Sodexho Pass Polska.

W ubiegłym roku ponad 64 proc. badanych firm prowadziło działania marketingowe BTL typu B2C. Nieco mniej, czyli 57 proc. podmiotów kierowało działania do kontrahentów typu B2B. 21 proc. badanych firm prowadziło oba wskazane typy działań.

Prawie 1/3 firm stosujących działania BTL typu B2C korzystała z programów lojalnościowych, które okazały się najbardziej popularne (40 proc. wskazań) wśród działań kierowanych do kontrahentów i partnerów biznesowych. 17 proc. firm organizowało konkursy dla klientów indywidualnych, a blisko 10 proc. loterie. Ponad 60 proc. badanych firm wykorzystywało inne działania (organizacja wydarzeń, rozdawnictwo próbek, degustacje) kierowane do tej grupy klientów. Kolejne miejsce pod względem atrakcyjności dla firm zajęły programy motywacyjne oraz konkursy, które stosowało odpowiednio 26 proc. i 11 proc. przedsiębiorstw. Natomiast, ponad 40 proc. badanych firm wykorzystywało inne działania typu B2B.

8 proc. badanych firm korzystało z kuponów w działaniach BTL. W przeważającej części wykorzystują one kupony Sodexho Pass (prawie 39 proc. wskazań). Znikomy odsetek badanych firm korzystał z kart przedpłaconych do celów motywacyjnych (poniżej 1 proc.), podczas gdy 36 proc. respondentów zadeklarowało, że słyszało o kartach przedpłaconych używanych w działaniach marketingowych.

Pomiar przeprowadzono metodą CATI (wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych) w studiu ARC Rynek i Opinia. Badanie przeprowadzono w dniach 4-18.12.2008 na próbie N=552 respondentów – osób odpowiedzialnych za działania marketingowe w firmach prywatnych, prowadzących działania marketingowe typu BTL w okresie 01-12.2008.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu