Łódź miastem BPO

W czasach, gdy wiele firm zapowiada zwolnienia lub wstrzymanie rekrutacji, cel taki jak zwiększenie zatrudnienia wydawałby się trudny do zrealizowania. Jednak dla wielu międzynarodowych spółek, moment spowolnienia rynkowego jest właśnie czasem poszukiwań możliwości przeniesienia części procesów biznesowych tam, gdzie ich koszty będą niższe, przy jednoczesnym pozyskaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Bliskość Warszawy i ogromny potencjał pracowniczy to główne zalety Łodzi, jako ośrodka BPO.

Jednym z głównych założeń strategii na lata 2007-2015, przyjętej przez Łódź, jest rozwój miasta w kierunku stworzenia europejskiego centrum Business Process Offshoring. Strategia ta ma przede wszystkim na celu stworzenie nowych miejsc pracy. W Polsce ośrodkami BPO stały się już Warszawa, Wrocław i Kraków, które w ciągu ostatniej dekady przeżyły ogromny rozwój w zakresie inwestycji usługowych.

Takie atuty, jak dobry klimat inwestycyjny, wysoko wykwalifikowani pracownicy, a także rozwój nowoczesnego rynku biurowego to główne czynniki przyciągające firmy. Łódź doskonale spełnia te warunki. Potencjał miasta dostrzegło już szereg firm, które w ostatnim czasie zdecydowały się na outsourcing części swojej działalności i właśnie w Łodzi upatrzyły swoją szansę.

Zaletą Łodzi, jako ośrodka BPO, jest centralne położenie, tuż obok największego centrum biznesu w Polsce – Warszawy. Od stycznia 2008 roku funkcjonuje wyjątkowo wygodne i szybkie połączenie kolejowe Łodzi ze stolicą: podróż z Warszawy do Łodzi nowoczesnym, cichym, bezprzedziałowym pociągiem trwa dziś około 90 minut a w przyszłości zostanie skrócona do 65 minut (w 2012 roku). W Łodzi działa także ciągle rozbudowywany, międzynarodowy port lotniczy. Dojazd z centrum miasta na lotnisko zajmuje ok. 10 min.

Niezwykle istotnym czynnikiem determinującym rozwój Łodzi, jako ważnego centrum biznesu jest kluczowy, z punktu widzenia wielu firm,  HR pool, czyli oferowany przez dany region potencjał ludzki, bezpośrednio przekładający się na jakość zatrudnianych pracowników. Nie bezpodstawnie mówi się dziś o Łodzi, jako o mieście studenckim – na 24 uczelniach wyższych studiuje tam około 150 tysięcy studentów. Najważniejszymi ośrodkami akademickimi są Uniwersytet Łódzki, na którym kształci się m.in. przyszła kadra menedżerska oraz Politechnika Łódzka. Jej absolwenci to logistycy, informatycy i inżynierowie. W tym roku akademickim Politechnika utworzyła nowy kierunek – studia z zakresu nanotechnologii.

Realizacje projektów BPO w Łodzi

Najbardziej typowymi przykładami łódzkiego sektora BPO są powstałe tu centra finansowo-księgowe. W 2002 roku w Łodzi utworzono firmę Infosys BPO, filię Infosys Technologies, jednego ze światowych liderów w zakresie transformacji usług biznesowych. W październiku 2007 roku Infosys BPO Poland, zakupiła, należące wcześniej do koncernu Philips, Europejskie Centrum Usług. Obecnie centrum w Łodzi zatrudnia ponad 800 specjalistów z zakresu usług finansowo-księgowych, audytu, komórek usprawnień biznesowych i analiz oraz zakupów nieprodukcyjnych.

Podobnym przykładem jest projekt zrealizowany przez Atos Origin, firmę, która informatyzowała igrzyska olimpijskie w Pekinie. We wrześniu zeszłego roku firma otworzyła w Łodzi centrum finansowo-księgowe, zatrudniające ponad 200 osób. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu, przedstawiciele Atos Origin rozważali inne lokalizacje, m.in. Czechy i Słowację. Za Łodzią przemawiały szczególnie takie elementy jak sprzyjający klimat inwestycyjny, szybki rozwój miasta oraz dostęp do wykształconych pracowników.

Nieco innym przykładem jest zrealizowany niedawno projekt firmy Fujitsu Services. W styczniu tego roku firma otworzyła w Łodzi swoje centrum typu helpdesk, podobne do powstałego wcześniej w Lizbonie. Centrum zajmuje się opracowaniem, budowaniem i obsługą systemów informatycznych klientów. W ciągu najbliższych trzech lat ma ono zatrudnić około 500 osób. Według przedstawicieli inwestora, firma wybrała Łódź ze względu na doskonałą infrastrukturę, wysoką jakość placówek edukacyjnych oraz umiejętności językowe absolwentów łódzkich uczelni. Firma współpracuje już z łódzkimi uczelniami wyższymi i zamierza szukać pracowników wśród studentów.

Łódzki rynek powierzchni biurowych

Korzystne warunki ekonomiczne i wzrost zainteresowania zagranicznych inwestorów Łodzią sprawiają, że rośnie liczba inwestycji biurowych realizowanych w tym mieście. Łódź obfituje w pofabryczne, opuszczone obiekty, które zostają w ciekawy sposób rewitalizowane przez nowych właścicieli. W ten sposób powstają nowoczesne biurowce oraz ekskluzywne apartamenty.

Biorąc pod uwagę potrzeby firm które rozważają wybór Łodzi jako ważnej lokalizacji, wciąż brakuje nowoczesnej powierzchni biurowej. Obecne zasoby to 48 000 metrów kwadratowych powierzchni o standardzie A/B+ przy czym łódzki rynek nie oferuje powierzchni najwyższej jakości (spełniającej wszystkie kryteria klasy A).

Brak odpowiednich powierzchni biurowych – nowoczesnych, w dobrych lokalizacjach był jedną z istotnych barier dla rozwoju BPO w Łodzi. W krótkim czasie popyt choć w części zostanie zaspokojony, dzięki takim inwestycjom jak Forum76.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu