Integer.pl pozyskuje kolejne dotacje unijne

Integer.pl – czołowa polska grupa kolportażowa, niezależny operator pocztowy i finansowy – otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na realizację innowacyjnego projektu skierowanego do sektora e-commerce. Kwota dotacji wynosi niemal 4,4 mln złotych, a całkowity koszt inwestycji to prawie 9 mln złotych.

Integer.pl już po raz kolejny uzyskała wsparcie ze środków unijnych przeznaczonych na rzecz regionalnego rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. W 2008 roku firma otrzymała dotację w wysokości 1,9 mln zł, którą przeznacza na uruchomienie nowej usługi kurierskiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Środki pozyskane z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego” zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup specjalistycznych maszyn, niezbędnego wyposażenia (np. terminali) oraz palmptopów dla kurierów zatrudnionych w strukturach Grupy Integer.pl. Projekt skierowany na potrzeby e-commerce zrealizowany zostanie w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw.

„Głównym założeniem strategii Grupy Integer.pl jest regularne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym możemy poszerzać naszą ofertę o usługi nieznane dotąd w polskim sektorze pocztowym. Najnowsza propozycja firmy spełnia powyższe kryteria i dlatego jesteśmy przekonani, że w krótkim czasie zostanie zauważona i zrewolucjonizuje rynek przesyłek kurierskich” – powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Grupy Integer.pl.

Grupa Integer.pl złożyła w 2008 roku 25 wniosków, z czego – po rozpatrzeniu jedynie kilku pierwszych – pozyskała na rozwój innowacyjności już niemal 30 mln złotych. W ramach wdrażania nowoczesnych rozwiązań firma otrzymała następujące dotacje:

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4, tytuł projektu: „Nowa usługa kurierska”. Wartość projektu wynosi 28,9 mln zł, natomiast wysokość dofinansowania stanowi 16,3 mln zł;
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2.1.1, tytuł projektu: „Systemowy program podnoszenia kwalifikacji dla grupy przedsiębiorstw powiązanych z Integer.pl SA”. Łączna wartość projektu stanowi 4,9 mln zł, a dotacja wyniosła 3,9 mln zł;
  • Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa przez wdrożenie innowacyjnej logistycznej sieci urządzeń w województwie warmińsko-mazurskim”. Wartość projektu wynosi 4,7 mln zł, a dofinansowanie opiewa na kwotę 1,9 mln zł;
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2; tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego teleinformatycznego systemu wymiany danych umożliwiającego rozwój współpracy w tym w ramach e-usług”. Łączna wartość projektu wyniosła 2,6 mln zł, dofinansowanie natomiast stanowi 1,5 mln zł.

Ponadto, dzięki środkom unijnym spółka InPost we współpracy z krakowską firmą outsourcingową Fibra-Hallo.pl będzie uczestniczyła w nowatorskim procesie kompleksowej obsługi korespondencji – poczta hybrydowa. Całkowita wartość projektu wyniesie 12,49 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu