FortiWeb-1000B – nowe urządzenie z zaporą firewall XML do ochrony aplikacji sieciowych

Veracomp SA, wyłączny dystrybutor rozwiązań Fortinet w Polsce, informuje, że producent rozszerza ofertę produktów zabezpieczających, wprowadzając na rynek FortiWeb-1000B, urządzenie z zaporą firewall XML, przeznaczone do ochrony aplikacji sieciowych.

FortiWeb-1000B zapewnia zaporę firewall dla aplikacji i treści XML w celu ochrony, równoważenia i przyspieszania aplikacji sieciowych, baz danych oraz wymienianych między nimi informacji. Nowe urządzenie FortiWeb-1000B przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorstw, jest pierwszym produktem z rodziny rozwiązań firmy Fortinet zabezpieczających aplikacje sieciowe.

Urządzenia FortiWeb mogą znacznie zredukować czas wdrażania i wyeliminować komplikacje związane z zabezpieczaniem aplikacji sieciowych. Mogą również pomóc firmom w dostosowaniu się do wymagań określonych w przepisach, np. zagwarantowaniu zgodności z różnymi standardami, takimi jak PCI-DSS. Wspólnie z produktem FortiDB zabezpieczającym bazy danych, urządzenie FortiWeb-1000B tworzy podstawę obszernego schematu obsługi technologii cloud computing oraz innych działań wymagających dostępu do danych osobowych lub poufnych przy pomocy sieci Internet albo intranet.

Zasadniczo, aplikacje sieciowe stanowią interfejs publiczny do baz danych przechowujących informacje wrażliwe, dlatego potrzeba zabezpieczenia tego interfejsu ma znaczenie krytyczne w takim samym stopniu, jak zabezpieczenie baz danych. Chociaż wiele współczesnych aplikacji sieciowych posiada wbudowane protokoły zabezpieczające, opracowanie bezpiecznego kodu aplikacji sieciowej jest trudne, a często sami programiści nie traktują tej kwestii priorytetowo. Ponadto, istnieje wiele kwestii związanych z zabezpieczaniem kodu różnych aplikacji sieciowych: nowe luki, harmonogramy instalacji poprawek, korekty kodu, uprawnienia kodu, identyfikacja luk oraz plany wdrożeń. Doskonały scenariusz polegałby na oddzieleniu bezpieczeństwa aplikacji sieciowej od aplikacji jako takiej, aby wymusić stosowanie ujednoliconych środków bezpieczeństwa niezależnie od poziomu zabezpieczeń wbudowanych w aplikacji; oraz zapewnić kompleksową ochronę wielu aplikacji sieciowych.

FortiWeb – pierwsze wrażenie:

Urządzenie FortiWeb-1000B zabezpieczające aplikacje sieciowe, jest doskonałym rozwiązaniem dla: firm dużych i średniej wielkości, dostawców aplikacji (ASP), a także dostawców usług SaaS / cloud computing. Najważniejsze korzyści oferowane przez urządzenie FortiWeb-1000B, obejmują:

  • Zabezpieczenie aplikacji sieciowych – ujednolicone zabezpieczanie wielu aplikacji sieciowych za pomocą zapór firewall chroniących aplikacje sieciowe / XML, niezależnie od mocy macierzystego kodu aplikacji;
  • Uproszczona implementacja – uproszczenie wdrażania i zarządzania aplikacjami sieciowymi, przy pomocy centralnego urządzenia zabezpieczającego;
  • Przyspieszone działanie – przyspieszenie działania aplikacji sieciowych poprzez konwersję XML / SSL za pomocą procesora FortiASIC CP6, współużytkowaną przez zintegrowany produkt zabezpieczający FortiGate® w celu zwiększenia wydajności;
  • Zrównoważone obciążenie zasobów – równoważenie obciążenia oraz kierowanie ruchu sieciowego do wielu serwerów sieciowych, aby zwiększyć wykorzystanie zasobów serwera, a także wydajność i stabilność aplikacji;
  • Zgodność – zgodność z wymaganiami standardu PCI w wersji 1.2, zapewniająca obecność zapory firewall aplikacji sieciowej przed dostępnymi publicznie aplikacjami sieciowymi, w celu wykrywania ataków sieciowych i zapobiegania takim atakom.

Łączenie urządzeń FortiWeb i FortiDB

Urządzenia FortiWeb i FortiDB działają niezależnie od siebie, ale mogą doskonale współpracować, zapewniając wszechstronną ochronę danych. W topografii sieciowej, urządzenie FortiWeb znajduje się przed serwerami aplikacji sieciowych, natomiast FortiDB – umieszczone na zewnątrz – automatycznie monitoruje, kontroluje i skanuje bazy danych. Wdrożenie tych urządzeń jako tandem oferuje wiele warstw bezpieczeństwa, w wyniku czego można zagwarantować ochronę przed licznymi typami zagrożeń pochodzących z wielu wektorów ataku. Ponadto, dzięki połączeniu obu produktów, uzyskanie zgodności z różnymi częściami standardu PCI-DSS jest znacznie łatwiejsze.

Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: http://www.fortinet.com/products.

Cena i dostępność:

FortiWeb jest dostępny w Veracomp od stycznia 2009, w cenie SRP 18000 EUR. Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu