Dane klientów ZETO S.A. w Poznaniu zabezpieczone na najwyższym poziomie

Poznańskie ZETO odnowiło certyfikację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Jakością (SZBIiJ), zgodnego z wymaganiami norm ISO. Firma otrzymała go w drodze pozytywnie zakończonego audytu przeprowadzonego przez niezależną instytucję jaką jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC).

– Uzyskanie po raz kolejny certyfikatu stanowi potwierdzenie, że Zarząd prowadzi właściwy nadzór nad organizacją. Spełnienie rygorystycznych wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i jakością, jak również przestrzeganie ustalonych procedur gwarantuje zabezpieczenie zasobów naszych klientów przed zagrożeniami zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi – mówi Marta Siergiej, koordynator ds. SZBIiJ w ZETO S.A. w Poznaniu.

Poznańskie ZETO po raz pierwszy uzyskało taki certyfikat w 2006 roku, będąc jednocześnie jedną z pierwszych firm na polskim rynku, które wdrożyły system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jego wielokrotna pomyślna weryfikacja jest dowodem realizacji  polityki firmy ukierunkowanej na spełnianie coraz wyższych wymagań klientów. Stanowi  również istotną wartość dodaną, która pozwala poznańskiej firmie na utrzymanie swojej wysokiej pozycji rynkowej oraz potwierdza jej wysokie kompetencje wśród potencjalnych klientów.

Przyjęty model funkcjonowania systemu zakłada jego ciągłe dostosowywanie do zmieniających się warunków. Zawiera mechanizmy kontroli oraz oceny zapewniając dzięki temu najwyższy poziom ochrony i satysfakcję klientów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu