Region GCE firmy Atos Origin rośnie w siłę mimo kryzysu. Wyniki finansowe za rok 2008

Atos Origin, międzynarodowy lider branży IT, zakończył rok 2008 przychodem na poziomie 5,623 mld EUR. Mimo 4% spadku w skali korporacji, spowodowanego globalnym zaostrzeniem warunków rynkowych, region Niemiec i Europy Środkowej (GCE), w którego skład wchodzi polski oddział firmy, odnotował wysoki wzrost o 5,9% (642 mln EUR) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Czwarty kwartał 2008 roku

W czwartym kwartale 2008 roku w głównych obszarach działalności firmy, takich jak integracja systemów (SI), odnotowano wzrost organiczny na poziomie 1,6% ( mln EUR). W zakresie outsourcingu usług informatycznych (Managed Operations), polegających na budowaniu i nadzorowaniu infrastruktury IT, firma zanotowała w ostatnim kwartale wzrost na poziomie 6,0% (565 mln EUR). Region Niemiec i Europy Środkowej (w tym Polska) odnotował wzrost organiczny 0,5%, a przychodu o 0,6% (163 mln EUR).

Rok 2008

W obszarze outsourcingu usług informatycznych (Managed Operations) przychody firmy zmniejszyły się o 3,1% (3,058 mld EUR), za sprawą złej sytuacji ekonomicznej na świecie. Roczny przychód w obszarze integracji systemów (SI) wyniósł 2,216 mld EUR, czyli o 5,2% mniej niż w roku 2007. W konsultingu zaś odnotowano spadek organiczny na poziomie -2,4%.

Jednak obszar GCE i inne kraje EMEA zarejestrowały dwucyfrowy wzrost. Pomimo światowego kryzysu ekonomicznego region GCE, do którego należy Polska, był w stanie wygenerować większy o 5,8% poziom przychodów w stosunku do roku 2007 (642 mln EUR). Region ten wraz z Wielką Brytanią osiągnął wzrost na tak wysokim poziomie dzięki umowom z klientami takimi jak Dresdner Bank, E-Plus, Highways Agency. Co więcej, Atos Origin zyskał zaufanie brytyjskiego sektora publicznego, o czym świadczą umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Zdrowia w kwestii NHS, a także francuskiego sektora publicznego (umowa z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Finansów).

Również Atos Origin Polska odnosił w 2008 roku sukcesy realizując duże projekty. Między innymi przejął w outsourcing usługi wsparcia data centers firmy Alcatel – Lucent oraz zrealizował projekt Revenue Assurance w T-Mobile Slovensko. Dostarczona usługa pomaga operatorowi w zarządzaniu zasobami telekomunikacyjnymi oraz usługami teleinformatycznymi oraz wspomaga jego efektywność funkcjonowania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu