Doskonałe narzędzie do certyfikacji

Audytor podczas swojej pracy potrzebuje narzędzia, które umożliwi mu wykonanie zadań sprawnie, rzetelnie i bezproblemowo. Tym narzędziem jest program komputerowy do analizy charakterystyki energetycznej. Zatem jakie cechy powinno mieć oprogramowanie idealne, w pełni spełniające potrzeby audytora?

Program do analizy charakterystyki energetycznej budynku to przede wszystkim typowy program komputerowy. Dlatego jego interfejs nie powinien odbiegać od przyjętych norm, co uczyni go intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika. Nie istnieją jednak ścisłe normy, które wyznaczają jego jakość. Najczęściej zakłada się, że idealny program doskonale spełnia wyobrażenia użytkownika. – Komunikacja z klientem, dla którego tworzy się program jest ogromnie ważna. Programista nie może znać się na wszystkich niuansach branży, dla której tworzy oprogramowanie. Dlatego też klient powinien dokładnie wytłumaczyć, czego konkretnie wymaga. Dzięki temu, programiści są w stanie stworzyć program spełniający jego oczekiwania. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest współtworzenie programu przez fachowców, którzy doskonale znają swoją branżę – mówi Piotr Nusbaum, programista z poznańskiej pracowni programistycznej Media Port.

Mierzalną cechą, która określa jakość programu jest szybkość jego działania. W większości sytuacji wystarczy, aby ta wartość była akceptowalna, tzn. nie przeszkadzała w normalnym użytkowaniu. Dopuszcza się jednak dłuższe momenty przestoju, gdy jest to uzasadnione, np. podczas generowania raportów. Równie ważne jest, aby uruchamiał się audytorom, którzy posiadają starszy sprzęt komputerowy.

Idealny program powinien różnić się od innych, konkurencyjnych. – Nie mylmy perfekcji z wyjątkowością. Dobrze, żeby program stosował innowacyjne rozwiązania funkcjonalne, jednak musi odpowiadać przyjętym standardom w zakresie komunikacji z użytkownikiem. Oznacza to powielanie pewnych reguł, np. zamieszczenie funkcji w tym samym miejscu, do którego użytkownik jest przyzwyczajony – tłumaczy Nusbaum.

Ogromnym sukcesem byłoby wypuszczenie na rynek produktu bez wad, dlatego producenci muszą zadbać o możliwie dużą ilość testów po to, by końcowy produkt działał poprawnie na wszystkich konfiguracjach sprzętowych i systemach operacyjnych. Program musi być również dostosowywany do nowości sprzętowych i softwarowych.

Aktualizacje są kluczową cechą dobrego programu do certyfikacji. Jednak nie dotyczą one problemów stricte technicznych, tylko dopasowania do zmieniających się przepisów prawa.. – Audytor nie może sobie pozwolić na pracę z programem, który nie odpowiada aktualnej legislacji. Dlatego ważne jest, aby producenci programów śledzili nowe regulacje, które wchodzą w życie i natychmiast aktualizowali program. Co więcej, w oprogramowaniu do certyfikacji większość zmiennych powinna być zaopatrzona odniesieniem do przepisów, których dotyczą – wyjaśnia mgr inż. Jerzy Zembrowski, główny doradca techniczny Bazy Doradztwa Budowlanego BDB. Oczywistym wydaje się również, że wszelkie aktualizacji powinny być dostępne bezpłatnie.

Program do certyfikacji energetycznej budynków, jak każdy inny program wspomagający pracę inżynierską, powinien umożliwiać użytkownikowi stały podgląd i edycję wprowadzanych danych. Ponadto wskazane jest, aby zawierał zbiór podpowiedzi merytorycznych. Audytorom należy również pozwolić na zaangażowanie się w cykl obliczeń i zaprezentowanie pośrednich wyników.

Bardzo ważna dla niezdecydowanego użytkownika jest możliwość przetestowania programu przed zakupem. Powinien zostać jasno poinformowany jak duże jest wsparcie techniczne i merytoryczne podczas korzystania z programu. Wtedy będzie mógł sam ocenić czy według niego stosunek ceny do jakości jest wystarczająco wysoki.

Dodatkowo program o przeznaczeniu technicznym musi być wykonany zgodnie z metodologią pracy inżynierskiej. – Jednostki używane w programie powinny być jednolite. Niedopuszczalne jest, aby wymiary elementów budynku podawane były w metrach, grubości warstw w centymetrach, zaś szczeliny w milimetrach czy energia w jednym miejscu w kWh, zaś w innym w MJ – dodaje Jerzy Zembrowski.

Wreszcie, niezbędnym jest, aby program do certyfikacji drukował świadectwa energetyczne zgodnie z obowiązującym wzorem.  Na wydruku świadectwa nie może być umieszczona żadna inna adnotacja aniżeli te określone w Rozporządzeniu. Wzór świadectwa jest tak samo obowiązujący, jak wzór dowodu osobistego.

– Dobrze, że na rynku pojawia się coraz więcej programów do certyfikacji. Mamy nadzieję, że rywalizacja sprawi, iż nasze produkty będą bliskie ideału – podsumowuje Piotr Pawlak, Dyrektor Zarządzający BuildDesk Polska, producent oprogramowania do certyfikacji energetycznej.

Źródło: na podstawie rozmowy z Piotrem Nusbaumem, programistą z Media Port oraz mgr inż. Jerzym Zembrowskim głównym doradcą technicznym Bazy Doradztwa Budowlanego BDB (www.bdb.com.pl)

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu