Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych (09.03.2009)

Bieżący tydzień ponownie przyniósł zmiany na liście funduszy inwestycyjnych, które analizuje Opiekun Inwestora. Firma przedstawia listę zmian, które objęły fundusze monitorowane przez portal www.opiekuninwestora.pl.
Rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się, a rozwój ten niesie za sobą zmiany. Fundusze kończą swoją działalność, powstają nowe. Czasem zmienia się polityka inwestycyjna. To informacje, których inwestujący powinni być świadomi.

Opiekun Inwestora aktualizuje dane o wynikach funduszy kilkadziesiąt razy dziennie i dane te wykorzystuje do analiz statystycznych, które są jedną z funkcjonalności dostępnych dla abonentów portalu. Monitoruje też zmiany, które dotyczą funduszy inwestycyjnych.

Aktualna lista funduszy inwestycyjnych, których dane przetwarza portal dostępna jest na stronie: http://www.opiekuninwestora.pl/listaNiFundusze.php.

Działalność zakończyły następujące fundusze (nie są już udostępniane):

  • PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych – FIO A1, o kodzie PK-2-ODA1, zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Nazwa funduszu w portalu została zmieniona na PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych – FIO A1 (zakończył działalność).

Fundusze, które zmieniły nazwę:

  • CC3 NSFIZ o kodzie CO-Z-3-CC3NS, zarządzany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: P.R.E.S.C.O. INVESTMENTS I NSFIZ, nowy kod: CO-Z-3-PRE, aktualny typ: mieszane oraz podtyp: sekurytyzacyjne uniwersalne,
  • Ultimo FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjne o kodzie CO-Z-3-UNFS, zarządzany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Ultimo NSFIZ, nowy kod: CO-Z-3-UNFS, aktualny typ: mieszane oraz podtyp: sekurytyzacyjne uniwersalne.

Opiekun Inwestora stosuje własne kody (skróty) funduszy inwestycyjnych. Kod pozwala na dotarcie do szczegółów danego funduszu za pomocą jednego kliknięcia ze strony głównej portalu oraz szybkie dodanie funduszu do portfela lub definicji nowego powiadomienia e-mail lub SMS. Zasady, według których tworzone są kody znajdują się na stronie http://www.opiekuninwestora.pl/kody_funduszy,0,350.htm

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu