X-lecie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (1999-2009)

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, największa organizacja zrzeszająca prywatnych przedsiębiorców, którą od początku kieruje Henryka Bochniarz, obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia. Kulminacją obchodów rocznicowych będzie uroczysta Gala Jubileuszowa, która odbędzie się 16 marca br. w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, najmłodsza wśród dużych organizacji biznesowych, jest dziś też jedną z największych. W styczniu 1999 r., kiedy powstawała, skupiała zaledwie cztery związki branżowe. Dziś zrzesza 54 związki branżowe i regionalne oraz 17 dużych firm, będących członkami indywidualnymi. Reprezentuje ponad 3 tysiące przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 600 tysięcy pracowników.

Misją organizacji jest zabieganie o konkurencyjność polskiej gospodarki i sukcesy przedsiębiorstw działających w Polsce. Lewiatan zabiega o niższe i prostsze podatki, niższe koszty pracy, liberalizację prawa pracy, ograniczenie biurokracji, lepsze prawo gospodarcze, przyjazny klimat dla przedsiębiorczości, tańsze i sprawniejsze państwo oraz rozwój dialogu społecznego.

To co dziś wyróżnia Lewiatana, to wysoka jakość ekspertyzy prawnej i ekonomicznej. Tworzą ją eksperci Konfederacji we współpracy ze specjalistami z firm członkowskich, wspierani przez grono wybitnych specjalistów: ekonomistów, socjologów, prawników, politologów. W ciągu swej 10-letniej historii Lewiatan zaopiniował ponad 2000 projektów ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, podatkowego, finansowego, stosunków pracy, ubezpieczeń, prawa branżowego, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego. Przygotowuje też własne projekty legislacyjne, jak choćby nowelizację „biblii przedsiębiorców”, czyli Kodeksu Spółek Handlowych.

Konfederacja monitoruje i ocenia zmiany w prawie gospodarczym. Publikuje własną comiesięczną ekspertyzę makroekonomiczną oraz badania kondycji firm z sektora MSP, o tyle unikatowe, że prowadzone na dużej próbie przedsiębiorstw (co zapewnia reprezentatywność branżową i regionalną) i obejmujące także firmy mikro. „Czarna lista barier” Lewiatana była pierwszym tak obszernym katalogiem przeszkód utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Opublikowana po raz pierwszy w 2003 r. jest corocznie aktualizowana i przedstawiana rządowi i posłom.

PKPP Lewiatan ma znaczący udział w działaniach legislacyjnych korzystnych dla biznesu :

 • przyjęcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i kolejnych nowel
 • wprowadzenie 19% stawki CIT i PIT od działalności gospodarczej
 • nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (własny projekt)
 • przyjęcie progu zatrudnienia w ustawie o tzw. radach pracowników, od którego istnieje obowiązek powoływania rad, na poziomie 50 zatrudnionych (strona związkowa postulowała 5, a strona rządowa 20)
 • zniesienie akcyzy na kosmetyki produkowane w Polsce
 • zablokowanie wprowadzenia projektu proponującego zwiększenie dodatków za godziny nadliczbowe odpowiednio do 100% i 150%
 • zablokowanie nowelizacji ustawy zakładającej całkowite wyłączenie Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli spod zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • obniżenie składki rentowej
 • nowelizacja prawa własności przemysłowej
 • zapewnienie okresów przejściowych po wejściu do UE dla producentów leków generycznych i producentów tytoniu
 • obniżenie VAT na budownictwo mieszkaniowe po wejściu do UE
 • wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy (4, 6, 12 miesięcy)
 • wprowadzenie nowego rodzaju umowy o zastępstwo
 • zniesienie obowiązku wydawania regulaminów pracy i wynagrodzeń dla firm zatrudniających do 20 pracowników
 • wyłączenie małych firm – zatrudniających do 20 pracowników – ze stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych
 • uchwalenie ustawy o emeryturach pomostowych
 • zapobieżenie usztywnieniu zapisów dyrektywy usługowej
 • wynegocjowanie okresów przejściowych we wdrożeniu pakietu klimatycznego.

Jako jedyna polska organizacja pracodawców Lewiatan jest członkiem BUSINESSEUROPE (największej organizacji biznesowej w Europie). Również jako jedyna polska organizacja przedsiębiorców ma swoje biuro w Brukseli, a jej przedstawiciele zasiadają w Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym oraz Enterprise Policy Group.

W trakcie jubileuszowego wieczoru 10-lecia PKPP Lewiatan Orkiestra Sinfonia Varsovia i Chór Filharmonii Narodowej wykonają IX Symfonię Ludwiga van Beethovena. Utwór ten towarzyszył 10 lat temu uroczystości z okazji powstania Konfederacji.

W programie dzisiejszego wieczoru przewidziana jest też prapremiera książkowego zbioru 20 wywiadów ze znanymi i mniej znanymi współtwórcami reform gospodarczych w Polsce. Książka została wydana przez Wydawnictwo W.A.B. z inspiracji i przy współudziale PKPP Lewiatan. Politycy, przedsiębiorcy, menedżerowie – przedstawiciele milionów bohaterów polskiej transformacji – opowiadają w niej o tym, jak została zlikwidowana gospodarka niedoborów, wspominają swoje pierwsze kroki w biznesie, oceniają mijające dwudziestolecie, dzielą się refleksją, co dalej z polską gospodarką.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu