Oracle wprowadza na rynek rozwiązanie Oracle Application Express 3.2

Kolejna wersja narzędzia do szybkiego tworzenia aplikacji internetowych oferuje nowe możliwości konwersji z Oracle Forms oraz gotowe szablony aplikacji.

Najważniejsze fakty:

  • Oracle Application Express 3.2, darmowe narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji internetowych używanych z bazą danych Oracle, zostało udostępnione do pobrania w serwisie Oracle Technology Network (OTN).
  • Ważną nową funkcją oprogramowania Oracle Application Express 3.2 jest możliwość łatwej konwersji aplikacji Oracle Forms. Funkcja konwersji pozwala automatycznie przekształcać większość elementów interfejsu użytkownika i umożliwia śledzenie programu w celu planowania i monitorowania procesu późniejszego wdrażania biznesowej warstwy merytorycznej aplikacji.
  • Funkcja konwersji aplikacji Oracle Forms do formatu Oracle Application Express pozwala programistom korzystać z szablonów HTML, funkcji tworzenia wykresów w technologii Flash oraz interaktywnych modułów do tworzenia raportów w standardzie Web 2.0;
  • W pakiecie Oracle Application Express znajdują się proste i łatwe w obsłudze, skonfigurowane fabrycznie aplikacje dostępne do pobrania w serwisie OTN – między innymi do zarządzania zasobami, rejestrowania danych na temat klientów i tworzenia terminarzy; ponieważ można je łatwo dostosować do własnych potrzeb, wdrożyć i współużytkować w firmie, programiści mogą szybko rozpocząć opracowywanie prostych firmowych aplikacji internetowych.
  • Oprogramowanie Oracle Application Express jest zintegrowane z wszystkimi wersjami bazy danych Oracle 11g.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu