IDC: kryzys stymuluje wzrost zainteresowania Linuksem

Przeprowadzone na całym świecie badania wykazują, że ponad połowa respondentów planuje w bieżącym roku przyspieszenie wdrażania systemów Linux

Wyniki nowego badania rynku, przeprowadzonego przez IDC na zlecenie Novella, wykazują istotny wzrost zainteresowania wdrożeniami systemu Linux pod wpływem globalnej recesji. Firmy szukają pełnowartościowych rozwiązań i zarazem obniżenia koszów, dlatego coraz częściej zwracają uwagę na ekonomiczne zalety Linuksa. Ponad połowa ankietowanych szefów informatyki planuje przyspieszyć wdrażanie systemu Linux w roku 2009. Ponad 72 procent respondentów twierdzi, że poważnie rozważają wdrożenie Linuksa na serwerach w bieżącym roku lub już podjęli taką decyzję, zaś 68 procent ankietowanych podaje analogiczną deklarację w stosunku do komputerów osobistych. Badaniem objęto ponad 300 szefów informatyki z firm działających w przemyśle, handlu i branży usług finansowych, a także z instytucji państwowych.

Badanie ujawniło kluczowe czynniki powodujące rozkwit zainteresowania systemem Linux. Jako najważniejszy powód skłaniający do migracji do Linuksa respondenci podają przyczyny ekonomiczne, w tym związane z obniżeniem bieżących kosztów wsparcia. Dlatego ponad 40 procent uczestników badania twierdzi, że w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy planuje uruchamianie kolejnych obciążeń IT na platformie Linux, zaś 49 procent przewiduje, że w ciągu pięciu lat Linux stanie się ich podstawową platformą serwerową. Warto zauważyć, że respondenci wahający się przed wdrożeniem Linuksa jako główne powody swych obaw podawali brak wsparcia aplikacji oraz kłopoty z jego zgodnością interoperacyjną z Windows i innymi środowiskami.

„Wyniki tego badania potwierdzają nasze przekonanie, że w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdy firmy walczą o obniżenie kosztów szukając wartościowych rozwiązań, tempo wdrażania systemu Linux wzrośnie” – mówi Markus Rex, dyrektor generalny i starszy wiceprezes działu Open Platform Solutions w firmie Novell. „Z odpowiedzi firm wynika również, że dalszemu wzrostowi tempa wdrażania Linuksa sprzyjać będzie zapewnienie większej dostępności aplikacji, zgodności interoperacyjnej, możliwości wirtualizacyjnych i rozwijanie pomoc technicznej.”

Wyniki badania zawierają również następujące istotne fakty:

  • 67 procent respondentów twierdzi, że do najważniejszych kryteriów wyboru systemu operacyjnego należą zgodność interoperacyjna i możliwości zarządzania środowiskami Linux i Windows.
  • Branżą wykazującą największy potencjał przyspieszenia wdrażania systemu Linux jest handel, gdzie 63 procent respondentów planuje przyspieszenie wdrażania go na komputerach osobistych, zaś 69 procent – na serwerach. Sektorem najsłabszym pod tym względem są instytucje rządowe.
  • Niemal 50 procent respondentów planuje przyspieszenie wdrażania systemu Linux na komputerach osobistych, szczególnie przy podstawowych pracach biurowych, na stacjach roboczych w zastosowaniach technicznych oraz w szkolnictwie i na wyższych uczelniach.
  • Niemal połowa respondentów twierdzi, że wprowadzanie rozwiązań wirtualizacyjnych jest czynnikiem przyspieszającym wdrażanie Linuksa. 88 procent respondentów planuje dokonanie analizy, wdrożenie lub zwiększenie wykorzystania oprogramowania wirtualizacyjnego w środowiskach linuksowych w ciągu następnych 12-24 miesięcy.
  • W ujęciu geograficznym największej dynamiki wdrożenia systemu Linux należy się spodziewać w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie 73 procent respondentów deklaruje przyspieszenie jego wdrażania na serwerach, zaś 70 procent – na komputerach osobistych.
  • Kryzys ekonomiczny ma największy wpływ na sytuację na obu kontynentach amerykańskich, zaś najbardziej przezeń dotkniętymi sektorami są usługi finansowe i instytucje rządowe, gdzie ponad 62 procent respondentów twierdzi, że doświadczyło cięć budżetowych lub inwestuje wyłącznie w rzeczy niezbędne.

„Kryzysy ekonomiczne sprzyjają zazwyczaj przyspieszeniu wdrażania nowych technologii, promując rozwiązania wyróżniające się efektywnością i eliminując rozwiązania przegrywające konkurencję pod względem ponoszonych kosztów” – mówi Al Gillen, wiceprezes ds. programu oprogramowania systemowego w IDC. „Wyniki tego badania potwierdzają, że użytkownicy doceniają zalety systemu Linux, co daje mu silną pozycję konkurencyjną, pozwalającą powiększyć udziały rynkowe w czasie kryzysu gospodarczego.”

Autorzy badania, przeprowadzonego w lutym 2009 r., zapytali o zdanie ponad 300 informatyków odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji o zakupach systemów operacyjnych. Ankietowani pochodzili z firm zatrudniających ponad 100 pracowników i dysponowali wiedzą na temat wykorzystania Linuksa oraz planów wdrażania systemów operacyjnych. Spośród uczestników badania, 55 procent eksploatowało na serwerach system Linux, 39 procent – Unix, zaś 97 procent używało serwerów z systemem Windows.  Typowi respondenci byli zatrudnieni na stanowiskach takich jak dyrektor działu informatyki, wiceprezes ds. informatyki, dyrektor ds. informatyki, kierownik działu informatyki czy konsultant ds. informatyki. Respondenci, których wstępnie przebadano pod względem demograficznym, wypełniali ankietę przez internet. Novell nie brał udziału w doborze osób ankietowanych, zaś respondenci nie musieli być klientami Novella.

Raport IDC podsumowujący wyniki badania jest dostępny w internecie pod adresem http://www.novell.com/idc.

(Dokument White Paper sponsorowany przez firmę Novell, „Linux Adoption in a Global Recession”, marzec 2009 r.)

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu