Przełom w bezpieczeństwie sieci – FortiOS 4.0

Veracomp SA, wyłączny dystrybutor rozwiązań Fortinet w Polsce, informuje, producent wprowadził na rynek nową wersję systemu operacyjnego FortiOS 4.0, który stanowi przełom w bezpieczeństwie sieci i wyprzedza najnowsze trendy w zakresie zagrożeń internetowych. 4 nowe funkcje obejmujące: kontrolę aplikacji, badanie ruchu SSL, ochronę przed wyciekiem danych (DLP) oraz optymalizację sieci WAN, są dopełnieniem ośmiu funkcjonalności zabezpieczających, oferowanych aktualnie w linii produktów FortiGate.

FortiOS 4.0 jest odpowiedzią firmy Fortinet na rosnące potrzeby bezpieczeństwa i kontroli informacji. Funkcje zabezpieczające dodane do systemu zaprojektowano mając na uwadze pojawiające się nowe technologie mogące w przyszłości stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci. W projektowaniu aplikacji uwzględniono również obecne trendy rozwoju zachowań cyberprzestepców oraz zagrożenia wynikające z innowacji standardu Web 2.0. Należy zwrócić uwagę, że Fortinet w nowej wersji swojego systemu operacyjnego wyszedł poza podstawowe funkcje bezpieczeństwa i dodał uzupełniającą usługę sieciową – optymalizację sieci WAN – którą administratorzy mogą włączyć do kompletnej infrastruktury zabezpieczającej sieci. System operacyjny FortiOS 4.0 oferując wiele udoskonaleń, pozwala na zwiększenie wartości wielofunkcyjnych urządzeń zabezpieczających oraz wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI).

Cztery nowe funkcje systemu operacyjnego FortiOS 4.0 umożliwią firmom o dowolnej wielkości: udoskonalenie metody zabezpieczeń, większą efektywność zainwestowanych pieniędzy, a także poprawienie skuteczności zarządzania. Podstawowe korzyści oferowane przez nowy system operacyjny użytkownikom urządzeń FortiGate, obejmują:

  • Dostęp do innowacyjnych, nowych technologii zabezpieczających, oferowanych do tej pory wyłącznie w osobnych produktach (autonomicznych);
  • Zwiększony poziom bezpieczeństwa, w wyniku ścisłej integracji technologii zabezpieczających, które płynnie ze sobą współpracują;
  • Zwiększone bezpieczeństwo i kontrolę użytkowników lokalnych łączących się z coraz większą liczbą aplikacji sieciowych, a także zgodność z najnowszymi trendami w dziedzinie przetwarzania danych (np. Software as a Service oraz cloud computing);
  • Redukcję liczby urządzeń potrzebnych do implementacji wymaganych zabezpieczeń i usług sieciowych. Pozwoli to na: ograniczenie miejsca zajmowanego przez sprzęt, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, uproszczenie zarządzania oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych / kosztów operacyjnych (CAPEX / OPEX).

„Wprowadzając na rynek najnowszą wersję systemu operacyjnego w produktach serii Fortigate, czujemy się tak, jak podczas doskonale zorganizowanego szturmu – dysponujemy produktem, którego opłacalność stanowi część jego modelu DNA i środowiska poszukującego sposobu maksymalnego wykorzystania każdego wydanego dolara, przy czym nie odbywa się to kosztem bezpieczeństwa”, powiedział Ken Xie, założyciel, dyrektor ds. technicznych oraz prezes firmy Fortinet. „W wyniku połączenia tych czynników, otrzymujemy potężne, a zarazem oszczędne rozwiązanie zabezpieczające, przeznaczone dla klientów, którzy obecnie – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – muszą osiągnąć więcej za niższą cenę. System operacyjny FortiOS 4.0 stanowi wspaniały przykład tego, co można uzyskać przy najlepszym wykorzystaniu technologii. Bardzo cieszy nas fakt, że możemy dostarczyć ten system klientom teraz, gdy go najbardziej potrzebują”.

W raporcie Gartnera w Magic Quadrant dotyczącym zapór firewall klasy korporacyjnej (Magic Quadrant for Enterprise Firewalls), opublikowanym w grudniu 2008 roku analitycy podkreślają , że zmieniające się procesy biznesowe i zagrożenia determinują nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieci. Rosnąca przepustowość sieci i nowe odmiany łączności między aplikacjami (np. standard Web 2.0), wymuszają zmiany sposobu stosowania protokołów i prezentacji danych. W modelu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) dane krytyczne znajdują się poza firmą, natomiast coraz bardziej powszechne korzystanie z krytycznych rozwiązań IT, jest czynnikiem wyznaczającym nowe kierunki rozwoju zabezpieczeń.

System operacyjny FortiOS 4.0: Rozszerzony, przyspieszony, zabezpieczony

Firma Fortinet mając na uwadze najnowsze trendy w atakach sieciowych, dodała do urządzeń zabezpieczających FortiGate nowy zestaw funkcjonalności. Dzięki wymienionym poniżej funkcjom systemu, można znacznie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i:

  • Optymalizacja sieci WAN – przyspieszanie działania aplikacji w sieci WAN chronionych przed wieloma zagrożeniami; zwiększenie wydajności sieci; redukcja ilości danych przesyłanych siecią WAN; zmniejszenie wymagań dotyczących przepustowości i zasobów serwerowych; zwiększenie wydajności pracy użytkowników; redukcja kosztów pracy sieciowej (aby skorzystać z tej funkcji, należy zastosować modele FortiGate wyposażone w pamięć masową);
  • Kontrola aplikacji – traktowanie ruchu sieciowego, jako aplikację generującą ten ruch, zamiast kontrolowania portów lub protokołów; wymuszenie stosowania polityki bezpieczeństwa dla ponad 1000 aplikacji; ułatwienie kontroli aplikacji nietypowych, które stosują porty niestandardowe, przeskakiwanie portów (port-hopping) lub tunelowanie w oparciu o zaufane porty lub protokoły;
  • Badanie SSL – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i kontroli polityki w szyfrowanych strumieniach danych; badanie łączności ukrytej w inny sposób; zwiększony poziom ochrony bezpiecznych serwerów aplikacji i serwerów sieciowych; poprawiona widoczność w ruchu sieciowym;
  • Zapobieganie wyciekowi danych – identyfikacja informacji wrażliwych oraz zapobieganie wydostawaniu się ich z sieci; współpraca ze wszystkimi aplikacjami oraz doskonałe funkcjonowanie w przypadku szyfrowanego ruchu sieciowego; opcje służące do tworzenia raportów audytu danych i plików, zapewniające również zgodność z obowiązującym prawodawstwem; ochrona wrażliwych informacji firmy.

Firma Fortinet jest jedynym dostawcą rozwiązań zabezpieczających, który oferuje doskonałe połączenie usług zabezpieczających i sieciowych w postaci zintegrowanej platformy. Wszyscy dotychczasowi użytkownicy urządzeń

FortiGate mający aktywne umowy serwisowe, mogą – bezpłatnie lub za niewielką opłatą1 – zaktualizować system operacyjny do nowej wersji.

Więcej informacji na temat systemu operacyjnego FortiOS 4.0 oraz innych produktów firmy Fortinet można znaleźć na stronie: http://www.fortinet.com/products.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu