Planowana integracja firmy Infotec w 2009 roku

Ricoh Europe PLC ogłosiła dalsze plany reorganizacyjne, mające na celu przekształcenie grupy Ricoh EMEA, z modelu zdecentralizowanego, w paneuropejską organizację, światowej klasy, z jedną strukturą zarządzającą i ustandaryzowanymi procesami biznesowymi. Jest to częścią strategii wzrostu firmy Ricoh oraz wyrazem wysiłków czynionych w celu dalszej poprawy działań i sprostaniu oczekiwaniom klientów.

Grupa Ricoh rozpocznie negocjacje z odpowiednimi przedstawicielami firmy na temat planowanej integracji Infotec Europe, przejętej przez Ricoh w 2007 r. Infotec i Ricoh tworzą mocny strategiczny alians i współpracują ściśle od czasu akwizycji. Integracja umocni i przyśpieszy rozwój w dziedzinie produkcji druku, jak również wzmocni spójność i zwiększy możliwości współdzielenia wiedzy.

W wyniku planowanej integracji działania Infotec zostaną połączone z działaniami Ricoh w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Holandii i Belgii. Dodatkowo, Ricoh proponuje utworzenie specjalistycznej jednostki biznesowej w postaci Ricoh Production Printing Business Group, która będzie wykorzystywać doświadczenie i wiedzę pracowników obu firm.

Zalety planowanej integracji Infotec to między innymi: wzmocniona sieć sprzedaży i serwisu w Europie, zintegrowane i jednolite działania komunikacyjne dotyczące druku wysokonakładowego Ricoh, wzmocnienie sprzedaży do kluczowych klientów oraz poprawa i współdzielenie wiedzy pracowników. Ricoh Europe planuje zbudowanie mocnych więzi z klientami poprzez dostarczanie produktów o większej wydajności i wartości.

Ostateczna decyzja o planowanej integracji zostanie potwierdzona pracownikom i kluczowym udziałowcom po zakończeniu rozmów z odpowiednimi przedstawicielami firm.

Z punktu wiedzenia klientów i pracowników działalność biznesowa Ricoh nie ulegnie zasadniczej zmianie. Firma będzie kontynuować strategię „wielu brandów i wielu kanałów dystrybucji”. Pozwoli to Ricoh uzyskać optymalną elastyczność na czynniki rynkowe i szybkość reakcji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu