Oświadczenie głównego udziałowca Cyfrowego Polsatu S.A. w nawiązaniu do komunikatu Zarządu Spółki

Szanowni Państwo,

Uważam, że moim obowiązkiem wobec akcjonariuszy mniejszościowych Cyfrowego Polsatu było zaproponowanie im wspólnego przedsięwzięcia  w zakresie świadczenia nowych usług w ramach działalności Spółki. Mając zaufanie akcjonariuszy mniejszościowych Cyfrowego Polsatu zobowiązany byłem zaprosić ich do uczestniczenia w realizacji tego projektu. Wobec tego, że nie wszyscy inwestorzy wykazali  na tym etapie zainteresowanie zaangażowaniem kapitałowym w rozwój nowych  usług oferowanych przez Cyfrowy Polsat, postanowiłem realizować przedmiotowe przedsięwzięcie przy wykorzystaniu własnych środków finansowych. Rozumiem , że  w tych trudnych dla inwestorów czasach, nie wszyscy chcą ryzykować i angażować się finansowo w nowe przedsięwzięcia. Dlatego tych inwestorów, którzy chcieliby  współpracować ze mną i zaangażować się bezpośrednio w Sferię S.A. zapraszam do realizacji tego projektu.

Zygmunt Solorz-Żak

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu