GTS Energis wygrywa przetargi w administracji publicznej

Spółka GTS Energis, w wyniku wygranego przetargu publicznego, podpisała umowę z Agencją Rynku Rolnego (ARR) na świadczenie usług transmisji danych. Wartość kontraktu wynosi ok. 3 mln zł brutto.

Usługa będzie realizowana przez okres 4 lat. GTS Energis zapewni połączenie wszystkich jednostek Agencji w jedną, ogólnopolską sieć firmową (WAN), opartą o najnowocześniejszy protokół IP MPLS. W celu zagwarantowania niezawodności systemu komunikacyjnego, centrala i centrum zapasowe ARR będą połączone podwójnymi łączami, o dużej przepustowości. Dodatkowo, oprócz łączności w ramach sieci firmowej, zapewniony zostanie dostęp do publicznego Internetu.

Zestawiona sieć zapewnia wysoką jakość i stabilność transmisji danych oraz jest gotowa do realizacji usług dodatkowych, np. telefonii IP.

„Procedura przetargowa trwała bardzo długo – niemal 6 m-cy. Cieszymy się, że walory jakościowe i cenowe zaoferowanego przez nas rozwiązania, zostały ostatecznie docenione przez ogłaszającego przetarg”, dodaje Piotr Pawłowski, Dyrektor Sprzedaży GTS Energis.