EMC umożliwia zwiększenie efektywności operacyjnej dzięki rozszerzonej ofercie rozwiązań VMware

Niższe koszty dzięki rozwiązaniom EMC z zakresu infrastruktury i tworzenia kopii zapasowych dla środowiska VMware.

EMC Corporation, światowy lider w dziedzinie rozwiązań do infrastruktury przetwarzania informacji, poinformowała o wprowadzeniu dwóch nowych rozwiązań z serii EMC Proven Solutions. Rozwiązania, bazujące na głębokiej wiedzy EMC w dziedzinie VMware, ułatwiają klientom każdej wielkości wirtualizowanie swych środowisk i poprawę efektywności systemów informatycznych. Oba rozwiązania łączą w sobie znakomite platformy EMC z oprogramowaniem do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, a także bazują na dobrze sprawdzonej architekturze referencyjnej i najlepszych procedurach, dzięki czemu pozwalają na skrócenie czasu wdrożenia, uzyskiwanie przewidywalnych rezultatów, a także poprawę parametrów wydajności, tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, dostępności oraz łatwości zarządzania.

EMC Integrated Infrastructure for VMware nadaje się szczególnie dla firm średniej wielkości i tych, które posiadają biura w oddalonych lokalizacjach. Rozwiązanie to umożliwia szybkie wykorzystanie zalet zwirtualizowanej infrastruktury przy obniżeniu kosztów operacyjnych i zarządzania. W odróżnieniu od rozwiązań innych firm, które wymagają długiego cyklu planowania, rozwiązanie to pozwala skrócić czas konfigurowania o 60% i czas wdrożenia o 50%, co dla klienta oznacza znacznie szybszy zwrot z inwestycji. Klienci, którzy przyjmą tę infrastrukturę jako standardową, uzyskają takie korzyści jak niższe koszty utrzymania i operacyjne, trwale zabezpiecznie umów o poziom usług (SLA) oraz uproszczenie wsparcia oddalonych biur.

Rozwiązanie jest oparte na rodzinie systemów pamięci masowej EMC Celerra® Unified Storage i dzięki możliwości wyboru różnych opcji dołączenia hostów zapewnia największą elastyczność oraz ochronę inwestycji. Oprogramowanie EMC Avamar® deduplikuje dane, zapewniając szybką, efektywną i niezawodną ochronę danych dzięki zmniejszeniu objętości backupu już na systemie źródłowym. Mniejsza objętość danych umożliwia korzystanie z istniejących sieci rozległych, minimalizuje wpływ na infrastrukturę fizyczną i wirtualną oraz pozwala na radykalne obniżenie kosztów eksploatacji pamięci masowej.

EMC Backup and Recovery for VMware umożliwia tworzenie kopii zapasowej serwerów VMware ESX przy minimalnym wpływie na zasoby sieciowe i procesy biznesowe, co pozwala utrzymać pełną dostępność aplikacji i informacji. Rozwiązanie to umożliwia zmniejszenie obciążania sieci średnio aż o 95%, a obciążenia klientów średnio o prawie 90%. Dzięki temu zapewniona jest dostępność aplikacji i informacji również w czasie wykonywania kopii zapasowej, a tym samym utrzymanie funkcji przynoszących dochód. Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu kopiami zapasowymi, klienci mogą łatwo zapewnić jednolity poziom usług tworzenia kopii zapasowych w obrębie całej infrastruktury, a tym samym łatwiej dotrzymywać umów związanych z poziomem jakości usług informatycznych.

Rozwiązanie to łączy w sobie systemy pamięci masowej klasy średniej EMC CLARiiON® CX4 oraz oprogramowanie Replication Manager i EMC SnapView®, które odciąża środowisko serwera eksploatacyjnego VMware ESX od zadań związanych z tworzeniem kopii zapasowej, co oznacza, że czas wykonywania takiej kopii wynosi w praktyce zero. Oprogramowanie Avamar do eliminowania duplikatów danych pozwala zmniejszyć objętość kopii, zarówno przechowywanych wewnątrz maszyny wirtualnej, jak i przesyłanych na zewnątrz, co oznacza radykalne skrócenie czasu wymaganego na tworzenie kopii zapasowych, a także zmniejszenie wymaganej przepustowości i ilości zasobów pamięci masowej.

„W obecnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa domagają się, aby dostawcy technologii ułatwiali osiąganie szybkiego zwrotu z inwestycji” — powiedział David Vellante, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy Wikibon. EMC podjęła wyjątkowe zobowiązanie do bezpłatnego przetestowania i opracowania architektury referencyjnej oraz dobrych praktyk. Pozwoliło nam to na obniżenie ryzyka i szybsze osiągnięcie korzyści”.

„Najważniejszym priorytetem dla klientów jest efektywność. Wdrażają oni wirtualizację, aby podnieść efektywność. Nowe rozwiązania z serii EMC Proven Solutions dla środowisk VMware pozwalają uzyskać jeszcze większe niż dotąd oszczędności kosztów” — powiedział Todd Pavone, wiceprezes EMC ds. rozwiązań globalnych. „EMC koncentruje się na ułatwianiu klientom pełnego wykorzystania technologii EMC w środowiskach VMware. Przeprowadzamy wszechstronne testy integracji, aby dostarczyć rozwiązania, które dadzą się szybko wdrożyć oraz zapewnią wyższą efektywność i wartość zwirtualizowanego środowiska”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu