Współpraca Cisco i Metropolis ma na celu rozwój inteligentnych miast przyjaznych środowisku

W ramach współpracy wyznaczone zostały kluczowe elementy globalnej inicjatywy „Inteligentna urbanizacja” firmy Cisco, dostosowane do strategii stowarzyszenia Metropolis „Vision 2030”.

Firma Cisco poinformowała o podpisaniu porozumienia z Metropolis, stowarzyszeniem 106 największych metropolii na świecie. Współpraca ma na celu rozwój strategii „Vision 2030” dla miast przyjaznych środowisku na całym świecie. W ramach porozumienia firma Cisco zobowiązana jest do świadczenia na rzecz Metropolis usług doradczych w zakresie tworzenia operacyjnego modelu współpracy między miastami członkowskimi stowarzyszenia Metropolis. Cisco stworzy również akademię Urban Leadership Academy, dzięki której będzie można zademonstrować sposoby, w jakie miasta przyszłości mogą skutecznie wykorzystywać technologie do wsparcia rozwoju środków transportu publicznego przyjaznych dla środowiska, obniżenia poziomów emisji zanieczyszczeń poprzez inteligentny rozwój infrastruktury miejskiej, zapewnienia nieograniczonego dostępu do usług uwzględniających potrzeby obywateli oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Najważniejsze informacje:

 • O podpisaniu porozumienia poinformowano podczas gali z udziałem Wima Elfrinka, dyrektora generalnego ds. globalizacji i wiceprezesa firmy Cisco, oraz Jean-Paula Huchona, prezesa stowarzyszenia Metropolis.
 • W ramach strategicznej współpracy, w ciągu pierwszych dwóch lat Cisco i Metropolis opracuje nowe procedury i rozbuduje istniejące modele dotyczące rozwoju infrastruktury miejskiej i podtrzymania środowiska naturalnego.
 • Metropolis to ogólnoświatowe stowarzyszenie największych metropolii, będące międzynarodowym forum badania zagadnień i problemów wspólnych dla wszystkich dużych miast.
 • Nawiązanie współpracy z Metropolis to niezwykle istotne osiągnięcie dla firmy Cisco. Jest to część nowej, globalnej inicjatywy „Inteligentna urbanizacja”, w ramach której Cisco pomaga miastom na całym świecie korzystać z sieci jako kolejnego narzędzia do zarządzania zintegrowanym miastem, poprawy jakości życia obywateli oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
 • Informacja o nawiązaniu współpracy to solidny fundament dla programu Connected Urban Development, który realizowany jest wspólnie przez Cisco i Metropolis.

Jean Paul Huchon, prezes stowarzyszenia Metropolis: „XXI wiek będzie erą metropolii. Obecnie ponad połowa globalnej populacji mieszka na obszarach zurbanizowanych, a każdego dnia ta tendencja bardzo szybko postępuje. Głównym celem stowarzyszenia Metropolis jest zaoferowanie tym metropoliom i ich mieszkańcom jak najlepszych warunków do rozwoju. Porozumienie o współpracy z Cisco ma ogromne znaczenie dla naszego stowarzyszenia. Dzięki niemu możemy opracować najlepsze sposoby budowy miast przyjaznych dla środowiska naturalnego. Porozumienie ułatwia również realizację naszego podstawowego celu, którym jest wymiana informacji i doświadczeń”.

Wim Elfrink, dyrektor generalny ds. globalizacji i wiceprezes firmy Cisco: „Metropolis to wiodące stowarzyszenie metropolii na świecie, które od wielu lat jest pionierem w dziedzinie pomocy dla miast w zakresie rozwoju zapewniającego konkurencyjność w długim okresie. Stowarzyszenie jest przekonane, że technologia może być najpotężniejszym narzędziem XXI wieku, wykorzystywanym do budowy inteligentniejszych i bardziej przyjaznych dla środowiska miast”.

„Szczególnie teraz, w czasach masowych zmian globalnych, strategiczne wykorzystywanie technologii ma kluczowe znaczenie dla miast, ponieważ pozwala im optymalnie wykorzystywać zasoby do zapewnienia długoterminowego rozwoju i poprawy jakości życia w takich obszarach, jak opieka zdrowotna, edukacja, bezpieczeństwo i ochrona, zachowanie energii, transport i obrót nieruchomościami. Możliwość współpracy ze stowarzyszeniem to dla nas ogromny zaszczyt. Dzięki wspólnie podjętym działaniom możemy przekształcać miasta teraźniejszości w miasta przyszłości. Jest to niezwykle ważny obszar rozwoju dla firmy Cisco i wierzymy, że ma to również kolosalne znaczenie dla metropolii”.

W ramach podpisanego porozumienia firma Cisco i stowarzyszenie Metropolis ustaliło warunki współpracy na następujących obszarach:

 • Opracowanie strategii „Vision 2030” dla miast przyjaznych dla środowiska: Cisco i Metropolis opracuje długoterminową wizję dla miast przyjaznych dla środowiska, która oparta będzie na technologiach dostępnych w ramach sieci.
 • Współpraca w zakresie innowacji miejskich: Metropolis i Cisco przeanalizuje możliwość utworzenia regionalnych centrów innowacji. Regionalne centra innowacji będą miejscem realizacji działań wdrożeniowych w ramach różnych obszarów proceduralnych, umożliwiającym współpracę firmy Cisco z wybranymi miastami w celu opracowania nowych platform i narzędzi w celu zarządzania usługami miejskimi.
 • Firma Cisco zapewni również stowarzyszeniu Metropolis i jego partnerom biznesowym strategiczne doradztwo w związku z programem i wsparcie dla rozwoju współpracy na obszarze innowacji miejskich, ze szczególnym naciskiem położonym na technologie i partnerstwo biznesowe.
 • Opracowanie cyfrowej platformy współpracy dla miast będących członkami stowarzyszenia Metropolis: Cisco wykorzysta posiadane rozwiązania zapewniające współpracę, takie jak Cisco WebEx oraz Cisco TelePresence, jako wsparcie podczas opracowywania operacyjnego modelu współpracy miedzy stowarzyszeniem Metropolis a miastami członkowskimi. Dzięki zastosowaniu technologii Web 2.0 firma Cisco uprości proces wymiany innowacji pomiędzy miastami na całym świecie.
 • Założenie „akademii” Urban Leadership Academy: Cisco i Metropolis wspólnie opracują model zawierający programy szkoleniowe i rozwijające umiejętności, przedstawiający sposób, w jaki miasta mogą zwiększyć efektywność wykorzystania technologii w celu skuteczniejszego podtrzymania środowiska naturalnego. Moduły szkoleniowe pomogą również prezydentom miast, architektom miejskim i praktykom zajmującym się urbanistyką lepiej zrozumieć potencjalną rolę i wpływ technologii dostępnych w ramach sieci na życie w ich mieście.
 • Informacja o współpracy umacnia firmę Cisco na pozycji lidera w dziedzinie myśli technologicznej i doświadczenia w ramach programu Connected Urban Development (CUD), który realizowany jest jako prywatno-publiczna inicjatywa przez takie miasta, jak San Francisco, Amsterdam i Seul. Celem inicjatywy jest opracowywanie możliwych do powielenia rozwiązań teleinformatycznych, które promują działania związane z przyjaznym dla środowiska, inteligentnym rozwojem obszarów miejskich.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu