Odbierz swoje pieniądze

ZUS przez lata błędnie interpretował przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W wyniku tej „pomyłki” pracownicy otrzymywali świadczenia w zaniżonej wysokości! W dniu 7 lipca 2008 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dzięki któremu każdy pracownik może domagać się zwrotu należnych mu pieniędzy!

Każdy pracownik, który przez ostatnie lata korzystał ze zwolnienia lekarskiego może sprawdzić czy nie zostało mu przyznane zbyt małe wynagrodzenie w tym okresie. Wystarczy napisać wniosek do swojego pracodawcy o powtórne wyliczenie należnych świadczeń z tytułu choroby, urlopu macierzyńskiego lub opieki nad dzieckiem, za okres 3 lat wstecz. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest dokonanie takiego wyliczenia w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli nie wywiąże się z tego zadania terminowo, to oprócz należnych nam pieniędzy, będzie musiał wypłacić również odsetki za zwłokę.

Wypłacanie zaniżonych świadczeń najbardziej dotknęło pracowników, którzy posiadali lub posiadają niską podstawę, a wynagrodzenie właściwe otrzymują z tytułu premii czy różnego rodzaju innych dodatków oraz pracowników otrzymujących wynagrodzenie złożone z wielu składników płacowych.

Przykład:

Pracownik Jan Kowalski jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem (w roku 2006 – 899,10 zł; w roku 2007 – 936 zł, zaś w roku 2008 – 1.126 zł brutto). Z tytułu premii otrzymuje co miesiąc kwotę 3. 000 zł brutto. Od obu składników pensji odprowadzano co miesiąc składki na ubezpieczenie społeczne (w tym na ubezpieczenie chorobowe). W 2006 roku korzystał ze zwolnienia lekarskiego przez okres 21 dni i otrzymał za czas choroby wynagrodzenie (80%) w wysokości 409,29zł, natomiast w 2007 roku przez okres 31 dni i otrzymał wynagrodzenie (80%) w wysokości 652,24 zł. Po uwzględnieniu premii w podstawie świadczeń za czas choroby, pracownik powinien otrzymać wyrównanie w wysokości: 1358,07 zł za chorobę w 2006r., oraz 2010,97 zł za chorobę w 2007r.

Oczywiste jest, iż kwota premii powinna być uwzględniona w podstawie zasiłku za okres choroby. Dotychczasowa interpretacja przepisów przez ZUS była niekorzystna i krzywdząca dla pracowników, zatem nic dziwnego, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ten proceder.

Wniosek: Pracowniku koniecznie złóż wniosek do pracodawcy!!!

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu