Czynniki wzrostu cen złota

Złoto po krótkim odpoczynku na poziomie 900 dolarów za uncję znów rozpoczyna powolnie, acz skutecznie zajmować pozycje na coraz wyższych poziomach cenowych. Dziś w ciągu kilku minut około godz. 14.00 na każdej uncji można było zarobić 20 dolarów, bez wychodzenia z domu, zajmując długą pozycję w kontrakcie terminowym, notowanym na amerykańskiej giełdzie towarowej COMEX.

Analitycy renomowanych instytucji finansowych prognozują niejednokrotnie wysokie ceny docelowe złota na ten i następne lata. Z czego więc wynikają tak optymistyczne wizje dla żółtego kruszcu?
Obecnie za wzrostem ceny złota w dolarach w długim terminie przemawia szereg czynników fundamentalnych takich jak:

  • zagrożenie wieloletnim dotkliwym kryzysem na świecie,
  • rosnący dług publiczny
  • rosnąca podaż pieniądza,
  • zagrożenie wysoką inflacją,
  • wyczerpywanie złóż złota i brak nowych odkryć,
  • zmniejszanie się podaży ze strony banków centralnych
  • zamiana części rezerw walutowych na złoto przez niektóre banki centralne,
  • bardzo duży popyt inwestycyjny, również ze strony ludności,
  • bardzo duży popyt jubilerski, szczególnie z krajów Środkowego i Dalekiego Wschodu.

Czynnikiem, który będzie również sprzyjać silnej pozycji złota są ograniczenia w zakresie inwestowania, jakie zostały nałożone na banki z powodu przemianowania ich działalności z profilu inwestycyjnego na detaliczny, za co otrzymały możliwości otrzymania pomocy rządowej. Stąd ich aktywność w otwieraniu krótkich pozycji netto w najbliższym czasie będzie niska i tym samym nie będzie wytwarzać presji na spadek cen złota.

Jan Mazurek

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu