Szansa dla młodych talentów

Tylko do 13 marca na portalu www.dialnetmasters.pl trwają zapisy drużyn chętnych do udziału w konkursie. Telefonia DIALOG SA przy merytorycznym wsparciu Politechniki Wrocławskiej już po raz trzeci jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters adresowanej do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Finał Olimpiady odbędzie się w czerwcu we Wrocławiu, a na zwycięzców czeka nagroda główna – wspaniała wyprawa do Chin.

Patronat nad Olimpiadą objęła Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters jest konkursem naukowym dla młodzieży szkolnej, organizowanym w kilku etapach (poprzez testy on-line oraz na żywo): etap szkolny, okręgowy, wojewódzki, a potem półfinały i ogólnopolski finał. Olimpiada dotyczy szeroko rozumianej wiedzy o internecie i technologiach teleinformatycznych. Uczestnicy konkursu powinni orientować się w bogatych zasobach sieci i rozwiązywać różnorodne zadania związane z wirtualnym światem.

– Olimpiada DialNet Masters z konkursu o zasięgu dolnośląskim przeistoczyła się w wydarzenie o skali ogólnopolskiej, podobnie jak kiedyś, nasza spółka z firmy o charakterze lokalnym przeobraziła się w firmę rozpoznawalną w całej Polsce – mówi Romuald Mendelak, zastępca dyrektora ds. komunikacji marketingowej Telefonii DIALOG SA. – Cieszy nas, że dzięki takim przedsięwzięciom możemy odkrywać młode talenty informatyczne, a tym samym przyczyniać się do budowania społeczeństwa informacyjnego – dodaje.

Informacje o rozpoczęciu konkursu wysłano w lutym do ok. 14 tys. szkół. Do 13 marca zainteresowani nauczyciele przeprowadzają wewnątrzszkolne eliminacje w swojej szkole i typują drużyny, które przejdą do głównego turnieju (etapów okręgowych on-line). Organizatorzy szacują, że w eliminacjach wewnątrzszkolnych weźmie udział ok. 40 tys. uczniów. W olimpiadzie mogą wziąć udział drużyny w dwóch kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Każdy z zespołów składa się z czterech uczniów (niekoniecznie z jednej klasy) oraz nauczyciela prowadzącego. Nauczyciele są pełnoprawnymi uczestnikami olimpiady – tak samo jak ich podopieczni otrzymują dyplomy i wygrywają nagrody. Do DialNet Masters może zostać zgłoszonych od dwóch do czterech drużyn z jednej szkoły, w zależności od jej wielkości.

– Po przejściu eliminacji wewnątrzszkolnych drużyny rejestrują się on-line na portalu www.dialnetmasters.pl. Zapisy przyjmowane są jeszcze tylko do piątku 13 marca. Obecnie zapisało się już ponad 1500 drużyn, a szacujemy, że ich liczba osiągnie 3 tysiące – mówi Marcin Taraszczuk, koordynator Olimpiady DialNet Masters z Telefonii DIALOG SA

Od 23 marca do 3 kwietnia odbędą się dwa etapy testów on-line: zespoły uczniów odpowiadać będą na pytania i testy przygotowywane przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej. Półfinały – organizowane w szkołach na żywo, odbędą się w siedmiu miastach Polski (17–29 kwietnia 2009 r.). Podczas półfinałowych Meczów Mastersów młodzież skupiona przy stanowiskach z komputerami podłączonymi do Internetu wykonuje różnego rodzaju zadania, testy, konkurencje na czas, zabawy itd. Półfinały wyłonią 42 najlepsze drużyny z całej Polski, które w czerwcu wezmą udział w Wielkim Finale olimpiady.

Politechnika Wrocławska, włączając się w realizację Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy O Internecie DialNet Masters propaguje wśród młodzieży wiedzę techniczną, na którą wzrasta zapotrzebowanie w gospodarce. Dzięki tym działaniom staje się ważnym ogniwem dystrybucji tej wiedzy.

– Politechnika wspiera olimpiadę, ponieważ przybliża ona ideę studiów technicznych – niełatwych, ale bardzo interesujących. I właśnie dla młodzieży, która jest zainteresowana technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi, został uruchomiony na Politechnice – unikatowy w skali kraju – kierunek Teleinformatyka – mówi Jego Magnificencja Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski. – Jest więc nadzieja, że uczestnicy DialNet Masters wybiorą studia właśnie na naszej Uczelni – dodaje profesor.

Prof. Ryszard Zieliński – prodziekan ds. naukowych, studenckich i finansowych Wydziału Elektroniki i jeden z twórców pytań na olimpiadę DialNet Masters mówi o pomyśle i formule olimpiady w wywiadzie dla magazynu Internet m.in.: – Pomysł jest doskonały. Nareszcie ktoś upowszechnia wiedzę o Internecie, czyli o czymś czym posługują się miliony ludzi. Jako wykładowcy liczymy na młodzież, która być może w przyszłości podejmie studia na Politechnice Wrocławskiej. W 2009 roku mogą pojawić się już pierwsi studenci, którzy byli laureatami poprzednich edycji olimpiady.

Turnieje są przygotowywane i rozgrywane w osobnych grupach, a olimpiada w założeniu jest wzorowana na olimpiadzie przedmiotowej, opartej na pisemnych testach. Do rozwiązywania zadań uczestnicy wykorzystują środki techniczne, które umożliwiają przeprowadzenie konkurencji na odległość z wykorzystaniem usług sieci Internet. Młodzież biorąca udział w olimpiadzie rozwiązuje testy przygotowane przez ekspertów Politechniki.

Autorami zadań są pracownicy Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, którzy wnieśli do tego przedsięwzięcia:

 • wiedzę ekspercką o sieciach teleinformatycznych w postaci ściśle zdefiniowanych konkurencji, testów i scenariuszy kolejnych etapów olimpiady, a także cyklu wykładów przybliżających dostęp do Internetu uczniom wielu szkół na Dolnym Śląsku;
 • innowacyjny sposób wstępnej eliminacji drużyn poprzez sprawiedliwy dostęp do zasobów Internetu na odpowiednio skonfigurowanym serwerze i tak zaplanowanego harmonogramu, aby wszyscy zdalnie i w określonym czasie rozwiązywali zadania;
 • bezpośredni udział pracowników i doktorantów Instytutu podczas turniejów półfinałowych i wielkiego finału;
 • obsługę teleinformatyczną i sprzęt (np. przygotowanie serwera, który on-line obsługuje uczestników, tj. 2 000 drużyn z całej Polski),

Na wszystkich etapach olimpiada będzie obsługiwana przez specjalny serwis internetowy www.dialnetmasters.pl. Jest on centrum skupiającym uwagę wszystkich uczestników i obserwatorów olimpiady, swoistym „sercem” turnieju. Oprócz informacji na temat turnieju i zapisów, uczestnicy olimpiady znajdą tu także znaleźć ciekawostki o Państwie Środka: minisłowniczek chiński (słówka związane z internetem, takie jak np. użytkownik, domena, witryna czy zakładka) czy sentencje wielkich chińskich myślicieli. To doskonałe źródło wskazówek, jak ćwiczyć ciało i umysł, doskonalić się wewnętrznie, jak zdobywać wiedzę – cenne szczególnie dla przyszłych Mistrzów Internetu.

5 czerwca 2009 r. we Wrocławiu w Hali IASE odbędzie się Wielki Finał olimpiady DialNet Masters. Do tego ostatniego, decydującego meczu przechodzi 21 drużyn gimnazjalnych i 21 ze szkół ponadgimnazjalnych, wyłonionych podczas półfinałowych Meczów Mastersów. Finał przebiega podobnie jak mecze, jednak jest odpowiednio trudniejszy. Nagrodą główną w olimpiadzie jest wspaniała podróż marzeń – wycieczka do Chin, na którą we wrześniu br. pojedzie szczęśliwa dziesiątka zwycięzców. Nie zabraknie także innych cennych nagród w postaci laptopów i iPodów.

Tegoroczna edycja turnieju organizowana jest pod patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Sponsorem nagrody głównej jest firma Sequence. Patronat medialny nad olimpiadą objęły TVP1, Radio ESKA, grupa wydawnicza Polskapresse, portal Onet.pl, magazyn Komputer Świat oraz czasopisma młodzieżowe Cogito i Victor

Harmonogram III edycji Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Internecie DialNet Masters:

 • eliminacje wewnątrzszkolne,
 • zapisy drużyn do portalu (4 lutego – 13 marca 2009),
 • 1 etap testów on-line (23-27 marca 2009),
 • 2 etap testów on-line (30 marca – 3 kwietnia 2009),
 • ogłoszenie wyników on-line – do 7 kwietnia,
 • półfinały – organizowane w szkołach na żywo „Mecze Mastersów” – odbędą się w siedmiu miastach Polski (17-29 kwietnia 2009),
 • Wielki Finał – Hala IASE we Wrocławiu – wyłoni Mistrzów Internetu, czyli dwie najlepsze drużyny, jedną wśród gimnazjalistów i jedną wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych (5 czerwca 2009).
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu