Medal Najwyższej Jakości KRAKDENT 2009 dla czasopisma „Nowoczesny Technik Dentystyczny”

Jak co roku podczas Targów w Krakowie przyznany został Medal Najwyższej Jakości KRAKDENT 2009. Decyzją komisji złożonej z wybitnych przedstawicieli branży stomatologicznej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Marka Ziętka – Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, medal przyznano redakcji czasopisma „Nowoczesny Technik Dentystyczny”. Nagroda jest uznaniem dla czasopisma za duży wkład wniesiony w kształcenie grupy zawodowej techników dentystycznych.

O tym jakie znaczenie ma przyznana nagroda mówi redaktor naczelna „Nowoczesnego Technika Dentystycznego” – Katarzyna Widłok: „Medal Najwyższej Jakości Krakdent 2009 jest dla nas bardzo ważną nagrodą, ponieważ została ona przyznana za wkład wniesiony w kształcenie techników dentystycznych w całej Polsce. Jest to dla nas duże wyróżnienie i ukoronowanie wielu lat ciężkiej pracy całej redakcji oraz wydawnictwa Elamed.

Z racji tego, że w tworzeniu naszego czasopisma brały udział również stowarzyszenia skupiające techników dentystycznych takie jak: Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych, Krajowe Stowarzyszenie Techników Dentystycznych oraz Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych, nagroda ta jest nagrodą również dla całego środowiska techniki dentystycznej.

Nasze czasopismo ma charakter edukacyjno-informacyjny. Piszemy o najważniejszych dla branży wydarzeniach, przedstawiamy nowoczesne technologie i sprawdzone rozwiązania problemów, z jakimi technicy stykają się w swojej codziennej pracy. Radzimy jak zorganizować i wyposażyć pracownię oraz jak dobierać sprzęt, narzędzia i materiały protetyczne. Ufundowaliśmy również bezpłatne prenumeraty dla szkół techniki dentystycznej.

Naszą ambicją jest ciągłe podnoszenie prestiżu czasopisma „Nowoczesny Technik Dentystyczny”, jesteśmy otwarci na nowości oraz chcemy poszerzać horyzonty techników dentystycznych chłonnych wiedzy.”

Pozostali laureaci konkursu według kategorii:

  • Sprzęt, aparatura diagnostyczno-zabiegowa oraz instrumentarium stomatologiczne

zgłaszający: BESTOM DENTONET.pl Sp. z o.o.
producent: LED DENTAL INC., Kanada
produkt: Urządzenie VELscope – The Oral Cancer Screening System

  • Sprzęt, aparatura i instrumentarium do techniki dentystycznej

zgłaszający: MEDITRANS, Karol Dworzaczek
producent: SHENPAZ INDUSTRIES LTD., Izrael
produkt: Piec do wypalania porcelany G-MAX PRESS

  • Materiały stomatologiczne, kliniczne i laboratoryjne

zgłaszający: Dental Nanotechnology Sp. z o.o.
producent: Dental Nanotechnology Sp. z o.o.
produkt: NANOCARE PLUS

  • Materiały pomocnicze, profilaktyka

zgłaszający: EUROPLANT PHYTOPHARM Sp. z o.o.
producent: PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
produkt: DENTOSEPT A

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu